Senát schválil novelu o informacích o životním prostředí

Během projednávání novely o informacích o životním prostředí podali senátoři Martin Mejstřík a Jaromír Štětina pozměňovací návrhy, kterými by novela lépe definovala postavení žadatelů. „Soudci nemají nástroj, aby mohli přikázat té či které organizaci, aby dala občanovi informaci,“ uvedl Štětina. Horní komora nicméně podpořila předlohu v podobě, v jaké ji schválili poslanci.

Hlavním cílem normy je včlenit do českého práva evropskou směrnici o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí. Podle novely by úřady či firmy informovaly například o různých koncepcích a strategiích či správních rozhodnutích elektronicky.
Lidé by díky předloze měli mít nárok na informace o stavu a vývoji životního prostředí, o opatřeních a dohodách včetně připravovaných, jež mohou životní prostředí ovlivnit, a dále o využívání přírodních zdrojů, správních řízeních týkajících se ekologie či stavu veřejného zdraví. Zájemci o tyto informace nebudou muset svoji žádost odůvodňovat. Žádost budou moci vznést ústně, písemně, ale třeba i telefonicky, elektronicky či faxem.