Senát má komisi na KSČM

PRAHA Senátoři včera zřídili komisi, která bude posuzovat, jestli se komunistická strana chová ústavně. Vytvoření senátní komise navrhl Jaromír Štětina (za Stranu zelených) při projednávání petice za zákaz propagace komunismu. Své podezření, že „KSČM nepostupuje v souladu s ústavou“, zdůvodnil senátor odkazem na brožuru Dokumenty 6. sjezdu KSČM. Tam se píše, že komunisté považují za „základní příčinu stupňujících se problémů světa kapitalismus“, tedy systém založený na soukromém vlastnictví, a žádají proto jeho odstranění.
Jedenáctičlenná komise by měla v budoucnu zkoumat, zda komunisté „řádně dodržují“ zákon o politických stranách. Ten stranám mimo jiné zakazuje, aby usilovaly o odstranění demokratických základů státu nebo směřovaly k potlačení rovnoprávnosti a svobody občanů.
Komunisté zřízení komise kritizují. „Je to jednoznačně politická komise, která usiluje o kriminalizaci jednoho politického názoru,“ řekl včera LN místopředseda KSČM Jiří Dolejš.
Pro Štětinův návrh hlasovalo 31 ze 46 přítomných senátorů. Proti byli jen dva komunisté a jeden sociální demokrat. Ostatní se zdrželi hlasování. K ustavení komise přesto možná nedojde. Senát se totiž v povolebním složení sejde až na konci listopadu a teprve pak bude definitivně rozhodovat o existenci svých komisí.
Během projednávání petice za zrušení KSČM, kterou podepsalo 72 tisíc lidí, nevystoupil s antikomunistickým návrhem jen Štětina. Senátor za Cestu změny Martin Mejstřík totiž oznámil, že chystá další novelu zakazující propagaci komunismu. Letos v březnu Mejstřík s obdobnou novelou neuspěl díky hlasům KSČM a ČSSD ve sněmovně.