Seminář na téma novinář a válka

Během semináře pro novináře na téma novinář a válka, který pořádala Vojenská akademie ve Vyškově, přednesl senátor Jaromír Štětina úvodní referát. Účastníkům kursu promítnul vlastní film Odvrácená strana světa, na němž dokumentoval určité novinářské postupy, důležité pro práci v krizových válečných oblastech.

„Pokud je to možné, je třeba dát slovo oběma stranám válečného konfliktu, na rozdíl od dřívějších válečných dopisovatelů, kteří pracovali vždy pouze na jedné straně konfliktu. V tzv. gerilových válkách je vždy nejtěžší přecházet z jedné strany fronty na druhou. Reportér musí zachovávat principy klidu, dávat jasně najevo, že má mírumilovné úmysly,“ uvedl jednu z nejdůležitějších zásad bývalý válečný reportér Štětina. Během semináře měli též přítomní  možnost ptát se na zkušenosti z konkrétních válečných konfliktů, kterými za posledních patnáct let Jaromír Štětina jako novinář prošel.