Šedesátiny Petrušky Šustrové

V hospodě Na Cindě dnes oslavila šedesátiny známá novinářka, disidentka Petruška Šustrová.

Jedním z gratulantů byl i senátor Jaromír Štětina:

„Dříč, tulák po hvězdách, novinář od pánaboha je pro mne dáma PŠ. Mohla by přednášet na všech univerzitách světa kurz Jak ovládat zápas mezi pravdou a nepravdou. Ale to je hlavní: Petruščino dobré srdce. Kvůli němu je spravedlivá.“

 

Novinářka, signatářka Charty Petruška Šustrová byla v letech 1969 – 1971 dva roky vězněna pro činnost ve skupině Hnutí revoluční mládeže, po 1971 pracovala jako poštovní úřednice, před uvězněním započaté stadium filozofie již nesměla dokončit. Od roku 1979 působila ve  Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Po roce 1989 byla náměstkyní ministra vnitra.  V současnosti můžete její názory číst třeba v Posledním slovu LN.