Jednání výboru pro bezpečnost a obranu v Evropském parlamentu

Europoslanec Jaromír Štětina ve čtvrtek 3. března 2016 řídil jednání parlamentního podvýboru pro bezpečnost a obranu – SEDE. Program jednání byl následující:

1. Přijetí pořadu jednání
2. Sdělení předsedkyně
Za přítomnosti Rady, Komise a ESVČ
3. EDA a NATO: konsistentní reakce na hybridní hrozby a výzvy
výměna názorů s:
– Jorge Domecq, výkonný ředitel, Evropská obranná agentura
– Heinrich Brauss, asistent generálního tajemníka pro obrannou politiku a plánování, NATO
4. Operace Atalanta: přehled
– výměna názorů s generálmajorem Martinem Smithem, velitelem operace EU NAVFOR Somalia
5. Příprava ozbrojených sil Středoafrické republiky pro bezpečnostní výzvy zítřka
– výměna názorů s brigádním generálem Dominiquem Laugelem, velitelem mise EUMAM RCA
6. Různé

Jaromír ŠTĚTINA; DOMECQ, Jorge - Chief Executive, European Defence Agency; BRAUSS, Heinrich - NATO Assistant Secretary for Defence Policy and Planning

Jaromír ŠTĚTINA; DOMECQ, Jorge - Chief Executive, European Defence Agency; BRAUSS, Heinrich - NATO Assistant Secretary for Defence Policy and Planning