Rozprava pléna Evropského parlamentu: Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce o Libyi

Řeč Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu z 29. května 2018 k Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce o Libyi:

Paní předsedající, Libye je výzva. Je testem pro maximální koordinaci různých nástrojů evropské politiky. Ta zahrnuje rozvoj, bezpečnost, migrační politiku, humanitární pomoc či boj proti terorismu.

Evropská unie je největším donorem v oblasti. Finančně se například podílí na všech projektech, které UNHCR na území provádí. Reálný vliv i povědomí o našem úsilí je však malé jak u obyčejných Libyjců, tak u našich občanů. Je třeba tuto situaci změnit. Jedním z kroků, které by tomu napomohly, je ve zprávě doporučované přesunutí delegace Evropské unie směrem do samotné Libye.

Evropská unie by měla nadále podporovat úsilí zvláštního zástupce Organizace spojených národů Ghassana Salamého v jeho úsilí stabilizovat zemi a proces národního usmíření. Je však třeba brát daleko více v potaz reálnou dynamiku v zemi. Pro stabilitu Libye je nutné pokračovat v podpoře misí a operací společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Ty napomáhají nejen v boji proti převaděčství, obchodování s lidmi, v monitoringu zbrojního embarga Organizace spojených národů. Mise spolupracují s libyjskou stranou při vytváření komplexní strategie řízení hranic, těch mořských i jižních.

Pro provádění vyjmenovaných politik musí Evropská unie vyčlenit dostatečné zdroje, a to včetně příštího víceletého finančního rámce.