Rozmanitostí proti předsudkům

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR ve spolupráci

S Velvyslanectvím USA v Praze

si vás dovolují pozvat na konferenci

Rozmanitostí proti předsudkům

aneb Problémy cizinců v ČR

Je Česko připraveno stát se etnicky a nábožensky různorodou společností?

Konferenci společně se senátorem Jaromírem Štětinou uvede velvyslanec USA v ČR Norman Eisen, dále Monika Šimůnková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva a Milan Fridrich, ředitel programu ČT. V průběhu konference budou promítnuty tři dokumenty o Vietnamcích, Romech a muslimech, které představí jejich autorky, režisérky Erika Hníková, Tereza Engelová a Rozálie Kohoutová.

Konference se koná 10. května v Hlavním sálu Senátu od 9.00 do 16.00 hodin, účast je možné ještě dnes potvrdit na PraguePress@state.gov.

Program konference:

9:00 Úvod

moderátor Lukáš Lhoťan

 • senátor Jaromír Štětina
 • Velvyslanec USA v Praze Norman Eisen
 • Monika Šimůnková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva
 • Milan Fridrich, ředitel programu ČT
 • Tereza Engelová, výkonná producentka cyklu dokumentů „Národnost v pubertě“

9:30 Ekonomické a sociální aspekty migrace

Dokument o Vietnamcích „Lili a Mari“ představí režisérka Erika Hníková.

Panelisté:

 • Goranka Oljača, socioložka a redaktorka Českéro rozhlasu
 • Tomáš Haišman, ředitel odboru azylové a migrační politiky MV ČR
 • Jiří Kocourek, sociolog a vietnamista
 • Erika Hníková, autorka dokumentu

11:10 Mezináboženský dialog

Dokument o muslimech „Rihla“ (Cesta) představí režisérka Tereza Engelová.

Panelisté:

 • Marek Čejka, Ústav mezinárodních vztahů
 • Pavel Hošek, Evangelická teologická fakulta UK
 • Vladimír Sáňka, ředitel Islámského centra v Praze
 • Tereza Engelová, autorka dokumentu

13:40 Romové v ČR a na Slovensku

Dokument o Romech „Jak Jitka byla chudá“ představí režisérka Rozálie Kohoutová.

Panelisté:

 • Patrik Banga, romský aktivista
 • Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování
 • Marek Hojsík, ředitel Fondu sociálního rozvoje
 • Rozálie Kohoutová, autorka dokumentu

15:30 Zakončení konference

 • Tereza Engelová, výkonná producentka cyklu dokumentů „Národnost v pubertě“
 • Ondřej Klípa, Úřad vlády ČR
 • Lukáš Lhoťan, vedoucí projektu
 • David Gainer, attaché pro kulturní záležitosti Velvyslanectví USA