Rozhovor se senátorem Jaromírem Štětinou

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Senát má v dohledné době rozhodnout, zda podpoří návrh na výslovný zápas propagace nacismu a komunismu. Předseda horní parlamentní komory Přemysl Sobotka je mírně skeptický k tomuto návrhu.

 

Přemysl SOBOTKA, předseda Senátu /ODS/ /ukázka/

——————–

Ano, můžeme se rozhodnout k činu, že toto uděláme zákonem, ale dostane se to potom na úroveň evropského soudu a výsledek bude – komunistické strany existují v Evropě celé.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Říká v rozhovoru pro BBC předseda Senátu Přemysl Sobotka. Nejen o možném zákazu propagace nacismu a komunismu bude následujících třicet minut. Od pondělí do pátku pravidelně v tomto čase vysíláme Interview BBC. Nejinak je tomu i dnes. Od mikrofonu co nejsrdečněji zdraví Václav Moravec. Pozvání přijal a k protějšímu mikrofonu usedl senátor zvolený na kandidátce Strany zelených Jaromír Štětina. Vítejte v BBC, hezký dobrý den.

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Dobrý den.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Stává se vám často, pane senátore, že by vám zvonil jeden mobil za druhým tak jako před několika okamžiky a vy řešil problematiku jedné technoparty?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Já jsem vždycky stál na té druhé straně, když já jsem zvonil na všechny strany jako novinář. A teď se mi to stalo opravdu poprvé, že bych měl desítky telefonátů za odpoledne od novinářů.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Vy jste, pokud se nemýlím, vstoupil do sporu o to, zda CzechTek je legální, či nikoliv. Proč jste se tak rozhodl?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Pane Moravče, já jsem do toho sporu nevstoupil a já se ani nezajímám o to, jestli to CzechTek bylo legální, nebo nebylo legální. Já se zajímám o způsob, jakým způsobem ta záležitost byla řešena. A teprve zkoumám, jestli bylo porušeno právo, nebo nebylo. V tomto okamžiku si myslím, že právo bylo ze strany policie porušeno.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Jaké pro to máte konkrétní argumenty a důkazy?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Já jsem to sledoval celé odpoledne a slyšel jsem tu zprávu od policie, že například ten majitel toho pozemku odvolal ten svůj souhlas k tomu, aby se tam ta párty konala. Já myslím, že to není pravda, poněvadž já mám v ruce tady tu smlouvu, kterou podepsal hlavní organizátor, pan Václav Šroub ze společnosti Italinvest, která je zastoupena v té smlouvě panem Constantinem Plesky. A v té smlouvě je zcela jasně napsáno, za jakých podmínek se to půjčuje, ten pozemek skutečně tomu panu Constantinovi Pleskovi jako jednateli společnosti patří a je tady napsáno, že pan Václav Šroub jako organizátor může použít jakož i další blíže nespecifikované osoby, které jsou dle uvážení pana Šrouba k opakovanému a neomezenému přístupu na pozemek. A dále se tady říká, že je to k účelu srazu posluchačů elektronické hudby. Ta smlouva vůbec nic netají.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Když tedy dám protiargument českého ministra vnitra Františka Bublana, který podpořil zásah policie, on doslova prohlásil, cituji, že párty se měla uskutečnit na pronajaté louce na oslavu narozenin pro padesát lidí. Cituji doslova: „Když se dozvěděl,“ majitel toho pozemku rozumějme, „oč jde, tak už s tím nesouhlasí,“ konec citátu.

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

V té smlouvě o žádných narozeninách a o padesáti lidech nestojí ani slovo a ten případný souhlas nebo nesouhlas toho vlastníka se nemohl odehrát, poněvadž ta smlouva je písemně uzavřená, potvrzená notářem JUDr. Janou Vaňkovou, notářka kdesi, razítko nepřečtu, a vypovědět by ji bylo možno jenom písemně po jednání s tím partnerem, který ji podepsal.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Vy osobně si myslíte, že když v té smlouvě je napsáno, že celá věc se koná, nebo pronajmutí těch pozemků je za účelem soukromé oslavy ukončení první poloviny letních prázdnin srazu posluchačů elektronické hudby, že soukromá oslava čítá tisíce lidí, až deset tisíc lidí?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Zákon nijak nerozlišuje, jestli si můžete pozvat na svoje narozeniny tisíc lidí, nebo deset tisíc lidí, nebo dvacet. Když půjdete do hospody se svými padesáti kamarády, budete tam hlasitě produkovat hudbu, vy neporušujete zákon, dokud nepřesáhnete určitý hluk, dokud nebudete někoho obtěžovat, ale k tomu zatím tady nedošlo. Ta párty ani nezačala. Ten zásah nezačal na základě toho, že by ti lidé něco porušili. Oni prostě byli na dálnici a jim se policie postavila a vznikla tím zácpa. Už samotný…

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Vy si myslíte, že tu zácpu de facto vyvolala policie?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

No, samozřejmě že ji vyvolala policie.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Odmítáte tedy například argument českého premiéra Jiřího Paroubka, který k zásahu doslova říká, cituji: „Asi to do značné míry nutné bylo. Nyní je potřeba dálnici vyklidit, já jsem panu ministru vnitra řekl, aby postupoval v tomto směru co nejrázněji. Pokud si tam budou lehat dál na dálnici, mají je naložit do autobusů a poslat je na hranice a dostat je z republiky,“ konec citátu.

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Mně to zní velmi zle, tyto věty pana premiéra, poněvadž já vidím, že pan premiér si myslí, že je možné lidi přesvědčovat pomocí násilí a pomocí nakládání do autobusů. Mně to připomíná jakési staré doby. Ti lidé nic neudělali, oni zastavili na stopce, chtěli někam jet a policie bez jakéhokoliv právního důvodu jim nepovolila pokračovat v cestě…

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

S kolika lidmi z oné CzechTek párty, nebo organizátory, případnými účastníky jste mluvil, abyste mohl použít, řekněme, slovo násilné zakročení?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Nemluvil jsem, leč se dvěma, kteří za mnou přijeli, od nich mám tu smlouvu, a sledoval jsem to v „četce“ a sledoval jsem to jenom ve sdělovacích prostředcích a bylo toho tolik, že si myslím, že si z toho dokážu udělat obrázek o tom, že ten zásah byl násilný.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Jak přemýšlíte dál o svém případném angažmá v celé věci?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Ještě nevím. Já musím zjistit především jednu základní věc, jestli nebyl porušen zákon ve smyslu zákona o obcích a pozemních komunikacích. Tam jde o tu přístupovou cestu…

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

To znamená, že by ho porušili případní organizátoři?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Případní organizátoři, ale nejsem si úplně jist. Já jsem prostě neměl za těch pár minut ještě čas ten zákon prověřit, ale myslím si, že neporušili, poněvadž pokud si vzpomínám, tak vy můžete jet s traktorem zorat své pole přes cestu, která patří někomu jinému. Ta věc se považuje v těchto případech za komunikaci veřejnou a veřejně použitelnou.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Když jste použil na začátku dnešního Interview BBC slůvko protizákonný zásah policie, potvrdí-li se vaše informace, přemýšlíte jako senátor, že byste podal trestní oznámení?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

No, já už jsem jedno trestní oznámení podal a jaksi jsem zjistil, že vymahatelnost práva je v tomto státě někdy dost obtížná. Nemyslím si, že by to muselo bejt zrovna trestní oznámení, ale především bych byl moc rád, kdyby nám třeba pan ministr vnitra v našem branně-bezpečnostním výboru vysvětlil, proč použil takový postup a jaké tam byly okolnosti.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Vy si myslíte, že ta, z vašeho pohledu, že ta věc je natolik závažná, že by se ministr vnitra František Bublan měl zpovídat bezpečnostnímu výboru Senátu?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Já si myslím, že je to velmi závažná věc, že je to možná mnohem závažnější věc, než byla ona událost s panem Šináglem na prvního máje na Letné.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Jaké pro to máte argumenty? To, že právě policie zabraňovala a vytěsňovala, nakládala…?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Byly tam použity neadekvátní prostředky. Ti ozbrojenci policejní, kteří tam byli, ty odpovídali třeba tomu prvnímu máji, ale třeba tady byla vodní děla, která byla pravděpodobně, nevím, ale pravděpodobně podle některých náznaků použita. To uvidíme dnes v televizi.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Já jsem zase slyšel ty informace, protože se samozřejmě z terénu ony informace liší, že ona vodní děla byla spíš použita na skrápění policistů v tom vedru, protože mnozí z nich jako těžkooděnci omdlévali.

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Já se nedivím, to musela bejt tvrdá práce, co měli na starosti.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

V případě, že by se neprokázalo, že by zasáhla policie například pomocí vodních děl, což se zatím z těch informací jeví jako málo pravděpodobné, tak byste ustoupil od toho, aby byl, lidově řečeno, grilován český ministr vnitra František…?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Já nechci, já nechci pana ministra grilovat, rozumíte, já chci jenom vědět, jakým způsobem bylo násilných prostředků použito. A od těchto svědků, které jsem dneska poslouchal, tam byly použity například obušky. Já jsem to neviděl, ale já myslím, že tam byl dostatek kameramanů, abychom se za pár minut, až budou zprávy, nebo zítra, dozvěděli, co se tam vlastně odehrálo, ale ten zákon byl porušen proto, že lidem bylo znemožněno jet tam, kam zamýšleli, kam zamýšleli. Vždyť to jsou svobodní lidé, ti nic neudělali. Oni se liší pravděpodobně jenom tím, že mají dredy na hlavě, že mají jiný oblečení a že vyznávají jinou hudbu, než vyznává pan ministr vnitra a pan premiér.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Vám vadí tak, jak se vyjadřuje ministr vnitra, respektive český ministerský předseda na adresu těch lidí, kteří chtěli přijít na technoparty?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Na můj vkus je ten komentář pana premiéra příliš silácký. Já bych chtěl říct, že bych řekl, že vypadá skoro dřevorubecky ten proslov pana premiéra.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Připomínám, že hostem u mikrofonu BBC je dnes senátor, nezávislý na kandidátce Strany zelených Jaromír Štětina. Když byla řeč o trestních oznámeních, jak bylo řečeno, vy jste jedno trestní oznámení podal. Když jsem se díval do výstřižků, tak to bylo konkrétně sedmého dubna letošního roku a to trestní oznámení se týkalo, řekněme, neznámého pachatele, kterého chcete vyšetřit nebo chcete, aby jej policie vypátrala, za články v komunistickém časopisu Mladá pravda. Nikde jsem se nedočetl, jak to s oním trestním oznámením dopadlo. Jak to dopadlo, dopadlo-li to nějak?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Už je to teda několik měsíců. Zákonná lhůta na odpověď policie je, tuším, jeden měsíc, já jsem žádnou odpověď od policie nedostal, a to ani kladnou…

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

To jste se netázal, když lhůta už, řekněme, vypršela?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Já jsem se netázal a netázal jsem se úmyslně, poněvadž si myslím, že by to mohlo mít určitý kladný prvek, že mi policie neodpovídá v zákonné lhůtě. Pravděpodobně nad tím to oddělení, které to vyšetřuje, to je oddělení pro boj s extremismem, důkladně posuzuje a já nespěchám. Já si myslím, že by to měli opravdu důkladně posoudit.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

A vy jste už u výslechu byl?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Já jsem nebyl u výslechu, vyšetřující policista byl u mě v Senátu a vyslechl mě.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Vyslechl vás. Na co se ptal a kdy to bylo?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Bylo to nedlouho poté, co jsme to trestní oznámení s kolegou Mejstříkem podali, a ptal se, kde je ten časopis, ve kterém se ty výroky, na které upozorňujeme, vydává, jak to bylo, kde jsme k těm časopisům přišli, a vlastně celá ta normální procesní záležitost policejní proběhla velmi kulantně.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Osmého dubna citovaly Lidové noviny v souvislosti s oním podáním trestního oznámení kvůli článkům v komunistickém časopise Mladá pravda i tato vaše slova, cituji doslova: „Na mnoha místech v těchto tiskovinách vyzývají autoři článků k třídní nenávisti a k praktické aplikaci marxismu-leninismu. Z toho při žalobě vycházíme, neboť jsme se poučili u Vladimíra Iljiče Lenina v jeho stěžejním díle Stát a revoluce, že použití násilí je hlavní praxí leninismu,“ konec citátu. Jak často a pečlivě sledujete komunistický tisk?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Já ho sleduju jenom vlastně v monitorech. Nejraději čtu Haló noviny, někdy se zasměju, smutně zasměju, někdy i vesle, poněvadž ten slovník mně připomíná moje mladá léta, který se tam používá, a potom čtu někdy tu Mladou pravdu, kterou vydává Komunistický svaz mládeže. Ne, že bych to četl pravidelně, ale jaksi z musu to čtu, abych věděl, co chystají a na co se máme připravit.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

A co vám z toho vyplývá? Že se komunistický tisk a, řekněme, příznivci Komunistické strany Čech a Moravy radikalizují, nebo zůstávají v míře své radikálnosti na stejné úrovni?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Já si myslím, že jako mladí příslušníci politické strany jsou příslušníci Komunistického svazu mládeže mnohem radikálnější, než je sama Komunistická strana Čech a Moravy. Já bych řekl, že to přináleží mládí, ale radikální jsou a jsou čím dál tím radikálnější. Oni skutečně stále hovoří, velmi často hovoří o trvalé platnosti zásad marxismu-leninismu i pro dnešní situaci. To je jejich argument. A já jsem se začetl po čtyřiceti letech znovu do klasiků marxismu-leninismu a když jsem si třeba vzal teď Stát a revoluci, tak tam je napsáno, jakým způsobem platí pro dnešní situaci. Oni to také uveřejňují ve svých oficiálních dokumentech. Vždyť si to vezměte, to je jedna z největších teroristických příruček v historii. Tam se píše: „Budeme bojovat za odstranění celého starého státního mechanismu tak, aby se vlády ujal sám ozbrojený proletariát,“ nebo: „Svrhněme kapitalisty, rozdrťme železnou rukou ozbrojených dělníků odpor těchto vykořisťovatelů, rozbijme byrokratický aparát moderního státu,“ a tak dále, a to najdete v těch projevech a písemnostech jako na běžícím páse.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Odmítáte tedy argument například Komunistického svazu mládeže, který říká, cituji doslova právě v reakci na vaše trestní oznámení: „Komunisté chtějí pouze vytvořením kvalitativně vyšší, spravedlivější efektivní normy společnosti komunismu třídní boj odstranit.“?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Ale to není pravda, to, co říká. Oni to sice říkají, ale oni třídní boj uznávají. Ten trik je v tom, že říkají, že třídní boj existuje, ať chceme, nebo nechceme.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

A že je dán uspořádáním kapitalistickým.

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Ano, ale vtip je, celý vtip je v tom, že já v podstatě celý to snažení proti komunistům vedu proto, že oni stále díky tomu vyznávání marxismu a leninismu vyznávají možnost řešit společenské problémy silou. Dokud se budou odvolávat na marxismus, nebo na leninismus, tak se přihlašují k tomu, aby byl svržený režim silou, to je podstatou…

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

A kdybych vám ale řekl, že kdyby se vzdali marxismu-leninismu, že by to nebyli komunisté?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Ano, to už by nebyli komunisté. Podstata komunismu je násilí. To už říká Marx v Komunistickém manifestu. Na tom je všecko založeno. A já si myslím, že třeba ta novela, kterou předkládá můj kolega Mejstřík, která chce, aby se jasně řeklo, že je trestná propagace nacismu a komunismu, ta směřuje k tomu, aby oni se vzdali těch symbolů, které mají, a hlavním symbolem je slovo komunismus v jejich názvu. Oni totiž kdyby se ho museli zbavit, oni by se museli přejmenovat, oni by se museli znova registrovat a bylo by právě na právních orgánech tohoto státu, aby si pohlídal, aby ty výzvy k násilí a tahle ta ideologie v té jejich registraci už nebyla.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

K onomu návrhu novely zákona se ještě záhy dostaneme. Vlnu nevole většiny politiků vyvolal sedmnáctého listopadu roku dva tisíce čtyři v Poslanecké sněmovně projev předsedy Komunistické strany Čech a Moravy Miroslava Grebeníčka k sedmnáctému listopadu a jeho výročí, v němž krom jiného padla i tato slova:

 

Miroslav GREBENÍČEK, předseda KSČM /ukázka/

——————–

Ano, často se zamýšlím nad tím, co vlastně zůstalo z ideálů, které se vznášely nad listopadem devatenáct set osmdesát devět? Nevzpomínám si, že by se tehdy mluvilo o dravém kapitalismu, o nadbíhání sudetským Němcům, o rozdávání národního bohatství zahraničnímu kapitálu, církevním pralátům a šlechtě. Kdyby v té době někdo sliboval lidem, kteří vyšli do ulic, že položí český průmysl a zemědělství, prosadí nezaměstnanost a občanům zajistí, aby si připláceli na zdravotnictví a na vzdělání, sotva by sklidil aplaus.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Sedmnáctý listopad roku dva tisíce čtyři a slova předsedy Komunistické strany Čech a Moravy Miroslava Grebeníčka. Socioložka Jiřina Šiklová, která přiznává, že má z komunistů obavy, je na jednu stranu ráda, že v jejich čele je Miroslav Grebeníček.

 

Jiřina ŠIKLOVÁ, socioložka /ukázka/

——————–

I takovéhle citáty z toho Grebeníčka dávat, proto jsem ráda, že tedy tam on je, protože je daleko tedy jako přímočarejší nebo naivnější, že, takže snad to lidem dojde, takové ty výroky jeho o zmrzlé oprati přes hubu, to připomíná Gottwalda, alespoň těm inteligentnějším občanům. Nezapomeňte, že on takhle mluví, za prvé, jinak se mluvit nenaučil. Opravdu on sice nemusel jezdit do tý Moskvy, aby se učil, jak máme zaškrtit vládě, nebo buržoazním krkem, jako to říkal Gottwald, já myslím, že ani toho Gottwalda moc nečetl, že to má sám ze sebe, takže to oceňuju, když to má sám ze sebe.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Říká v rozhovoru pro BBC socioložka Jiřina Šiklová. Koukám, že vás ta slova pobavila.

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

No, Jiřinka je zlatá samozřejmě…

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

A co námitka, když vyjdeme z toho racia sdělení Jiřiny Šiklové, že reformovaní komunisté bez Grebeníčka by byli daleko víc nebezpečnější pro Českou republiku, českou společnost než KSČM s Grebeníčkem v čele?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Já si nemyslím, že by to tak bylo, poněvadž v každém případě by to znamenalo rozštěp té komunistické strany a každý rozštěp znamená oslabení. A při tom ratingu, který nyní komunistická strana má, by bylo takové oslabení žádoucí. Já si nemyslím, při vší úctě k paní Šiklové, že transparentnost pana Grebeníčka je nějaký, je něco omluvného. Ona totiž nevidí ten mezinárodně-politický kontext, na který bych chtěl upozornit. Komunistická strana Čech a Moravy, prokázala to na tom sjezdu v hotelu Olympik, usiluje s některými jinými komunistickými stranami o obnovení kominterny. Její představitelé neustále jezdí do Moskvy, kde se setkávají s vůdci, jako je Ampilov, nebo jako je pan Ziuganov, či soudruh Ziuganov. Ta reanimace, prudká reanimace bolševismu, kterou připravuje ta paupedisace ruského obyvatelstva, prudce stoupá, všude se staví noví Stalinové, nové pomníky Džerzinského, sovětské vlajky. Ten sentiment po té komunistické moci je velice silný.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Dovolte, abych teď uťal střih, protože mě v souvislosti s tím, jak kladete tato slova, napadlo, kolikrát jste mluvil se svými kolegy senátory za KSČM? Ono jich tam mnoho není.

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

My tam máme jednoho a s tím jsem nemluvil nikdy.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Vůbec, ani jste ho nepotkal.

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Já jsem jednou mluvil s panem Exnerem, se kterým jsem byl v Kanadě na jedné konferenci o rozvojové pomoci. Mluvili jsme spolu v klidu, bych řekl, ale nerozuměli jsme si v mnoha věcech. Já jsem argumentoval, on mé argumenty nepřijímal, já nepřijímal jeho argumenty. To byl jediný můj rozhovor s politikem komunistického ranku, který jsem zatím vedl z přinucení.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Z přinucení, jinak byste vůbec si s ním raději ani nepovídal?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Přeci jsem si s ním musel povídat, když jsme tam byli jaksi sami, že jo.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Sociolog Jan Hartl…, to byste se divil, jak vypadá dobře, když dva lidé, kteří jsou jen tak sami, mlčí. Vy jste mohl mlčet.

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Já vím, ale já jsem měl příležitost říct mu, co si myslím, to je taky, není…

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Vy jste vyprovokoval ten rozhovor?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Já jsem ho nevyprovokoval. My jsme…

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Nebo vy jste jej začal, promiňte.

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Já jsem říkal panu Exnerovi, že nesouhlasím s tím a s tím a s tím. Například my jsme mluvili o komunistických zločinech. Já jsem mluvil hlavně o gulagu, já jsem mluvil teda o tom, co komunismus udělal. Ten nebyl jenom u nás, komunismus má na svědomí miliony lidí. Já jsem v Rusku prostě viděl ty lágry, kde ty lidi umírali, ten zločin má osvětimský rozměr. A komunisti a pan Exner se k tomu velice blížil v těch rozhovorech, začínají používat také svoji osvětimskou lež. „Ne, ne, ne, to přeci není pravda, to se všechno neodehrálo,“ a my potřebujeme, aby oni v tomto nezvítězili, proto třeba potřebujeme ústav národní paměti, který předložil pan senátor Liška v Senátu, aby se zřídil. Vždyť dneska se nevyučujou dějiny od pětačtyřicátýho roku ve škole, vždyť lidi to za chviličku zapomenou, a to komunisti prostě umně a šikovně využívají k tomu, aby vypláchli mladým lidem mozek.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Začínáte mi brát svým způsobem vítr z plachet, protože sociolog Jan Hartl deníku Hospodářské noviny sedmadvacátého června v souvislosti s volebním jádrem KSČM říká, cituji doslova: „Komunistům přibývají mladí příznivci. Ještě před pěti lety byly mezi jejich příznivci dvě třetiny lidí nad šedesát let, dnes je to už jen polovina,“ konec citátu. To je podle vás především důsledek výchovy, jak jste to popsal v předchozí odpovědi?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Já si myslím, že zejména je to důsledek výchovy. Vemte si školství, vždyť se podívejte, vždyť ti kantoři ani o tom nechtějí hovořit. On totiž Honza Hartl taky říkal jinou věc. On říkal, tady není politická vůle v tomto národě s těmi komunisty něco udělat, poněvadž každý čtvrtý člověk v této zemi někdy byl členem komunistické strany a jestliže má rodina čtyři členy, tak každá rodina nějakým způsobem nechce do toho rýpat. Průměrná. Já znám rodiny, který jaksi samozřejmě ty průměrné.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Není ale hlavní problém v tom, že tyto námitky se měly ještě silněji vznášet po listopadu osmdesát devět a především v chování představitelů Občanského fóra v čele s Václavem Havlem?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Já si neodvážím /nesrozumitelné/ panu Havlovi. On jako intelektuál takový, jaký je, řekl: „Buďme lepší než oni,“ a myslel to zcela upřímně a skutečně i upřímně si myslím, že si myslel, že prostě vymřou a nemyslel si, že přijdou noví. Já bych mu prostě vinu nedával, poněvadž po bitvě je každej frajtr chytrej. Udělat se to mělo a…

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Ale už tehdy padaly ty námitky, že to je naivní teze.

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Možná. Možná, že to naivní bylo, ale není…

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Vy si myslíte, že po patnácti letech je možné tu věc napravit tím…?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Pane Moravče, není důležitý, co bylo tenkrát, to se prostě stalo a je potřeba to nějakým způsobem odčinit. Svým způsobem podle mého soudu je potřeba dokončit tu naši revoluci z roku osmdesát devět, utřít ten špinavý stůl. Já si myslím, že veškerý to šmé, veškerá ta lumpárna v naší politice vychází z těch čtyřiceti let, to se všechno přenáší, ty zvyky, ta sklonnost ke korupci.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Vy považujete listopadovou revoluci, která byla nazývána jako sametová, za nedokončenou?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Ano, svým způsobem ji považuji za nedokončenou.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Právě ve vztahu ke KSČM a ke komunismu?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Ano, přesně tak to říká, jak to říkáte, tak si to myslím.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Podle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše by se KSČM měla do voleb v červnu dva tisíce šest distancovat od praktik někdejší KSČ a omluvit se. Dolejš v rozhovoru pro BBC naznačuje, že by komunisté měli rozšířit svoji omluvu z konce roku devatenáct set osmdesát devět, a dodává:

 

Jiří DOLEJŠ, místopředseda KSČM /ukázka/

——————–

Myslím si, že bysme měli nejenom připomenout, co tehdy bylo řečeno, a přihlásit se k tomu, to považuji za samozřejmost, ale že bysme to měli formulovat tak, aby to volič, levicový volič, občan této republiky pochopil, že to není žádná klička, že opravdu si myslíme, že ty věci před rokem osmdesát devět, které zaváněly minimálně nedemokratičností, ne-li zločinnou praxí, tak že se nesmí opakovat a že my bysme měli býti první, který by tomu měli bránit.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Říká v rozhovoru pro BBC místopředseda KSČM Jiří Dolejš. Byla by pro vás jako pro člověka, který bojuje proti komunismu v české společnosti, prvním krokem taková omluva, kterou prosazuje Dolejš?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Já myslím, že by to nebylo špatné, kdyby se toto uskutečnilo, ale kdyby se to stalo, já bych se na to díval velmi obezřetně.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

To znamená, že byste té omluvě nevěřil, byl byste k ní, řekněme, velmi skeptický?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Byl bych skeptický a hlavně bych posuzoval všechny ty okolnosti, které by to doprovázely. Rozumíte, ten elektorát, to voličstvo komunistické strany je také rozštěpeno. Tam jsou ty starý stalinisti, který by jako to Báťušku nejradši viděli i s Gottwaldem, a na druhý straně je tam celá řada voličů, který volí tu komunistickou stranu skutečně ze sociálních důvodů. A ty by byli docela rádi, kdyby mohli volit komunisty, kteří se něčeho zřekli. Takže musíme dávat hrozný pozor, jestli to prostě není vnitřní trik Komunistické strany Čech a Moravy, že si prostě rozdělili ty role. Jeden bude lákat voličstvo z těch starejch a druhej bude lákat voličstvo z těch „liberálnějších“ komunistů.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Zatím se kloníte k této tezi, že to mají velmi chytře v KSČM rozmyšlené, že Dolejš je záměrně tím reformním, na kterého Grebeníček dělá bu bu bu, a Grebeníček je tím stalinistou?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Ano, a kdyby mě pan Dolejš přesvědčil, že nemám pravdu, tak bych byl rád.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

A jak by vás mohl přesvědčit?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Nevím, svými činy v příštích letech.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Horní parlamentní komora má v dohledné době projednat návrh zákona na výslovný zákaz propagace komunismu a nacismu, když předseda Senátu Přemysl Sobotka ve středu v Interview BBC odpovídal na otázku, jak se postaví k tomuto návrhu zákona, krom jiného řekl:

 

Přemysl SOBOTKA, předseda Senátu /ODS/ /ukázka/

——————–

Tady vám můžu prozradit, že bych hlasoval pro, a ten podmiňovací způsob je tam z jednoduchého důvodu. Vzpomeňme si zpátky měsíc, dva, tři, v Evropském parlamentu přišel návrh na to, aby byl zakázán Hakenkreuz jakožto symbol nacismu a fašismu, a tak k tomu naši poslanci přinesli návrh také srp a kladiva jako symbol této v podstatě podobné totalitní diktatury. A najednou to zmizelo z jednání a ano, můžeme se rozhodnout k činu, že toto uděláme zákonem, ale dostane se to potom na úroveň evropského soudu a výsledek bude – komunistické strany existují v Evropě celé.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Slova předsedy Senátu za ODS Přemysla Sobotky pronesená v Interview BBC. Vy, pane senátore Štětino, nesdílíte Sobotkovy obavy?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Já kvituji a docela s povděkem, že názor pana Sobotky na ten zákon se vyvíjí. Totiž pan předseda Sobotka ještě asi před týdnem, před čtrnácti dny v Respektu řekl, že ten zákon je nadbytečný, což vám, když jste s ním hovořil, neřekl a říká jenom, že to neprojde ve Štrasburku a v Evropské unii.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Ale že bude hlasovat pro.

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Že by hlasoval pro.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Že by, ano…

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

On používá ten kondicionál. Já si myslím, že tento argument, který používá, to je odpověď, kterou mně položil hned, když byl ještě u nás v klubu a ucházel se o naše senátorské hlasy, abychom ho zvolili předsedou. Já jsem se ho na to tenkrát ptal. On ten Štrasburk také uplatňoval a já si o tom myslím, že…

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

To byla pro vás základní otázka na Bohuslava Sobotku, když kandidoval na předsedu Senátu, zda podpoří zákon na zákaz komunismu a nacismu?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Ano, on řekl, že to prostě Evropa nepovolí a já si k tomu myslím jedině to, že jsme suverénní Senát suverénního státu, který přijímá své suverénní zákony. A v případě porušení zákona o propagaci komunismu máme úplně jiné historické zkušenosti. Totiž ta portugalská a francouzská komunistická strana, ty ve svých zemích neničily svůj národ a neničily celou společnost čtyřicet let. Ty to nedělaly a navíc se nyní nesnaží svrhnout demokratický režim ve svých zemí, jako se snaží Komunistická strana Čech a Moravy. A já věřím, že pan předseda Sobotka nám v tom pomůže, velice v to doufám, poněvadž když nedávno uváděl senátní slyšení Hrozba komunismu, tak jasně řekl, že Komunistická strana Čech a Moravy ohrožuje demokracii v našem státě, to řekl druhý muž v tomto státě, to je přeci důležité.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

A ještě jedna otázka, stručná odpověď, nemáte obavy, že ten návrh zákona, pokud by ho schválil Senát, neprojde ve sněmovně?

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

To mám samozřejmě obavy, to je všecko běh na dlouhou trať. Rozumíte, oni tady vládli čtyřicet let a my musíme pokračovat v tom, aby ta jejich vláda nenastala znovu.

 

Václav MORAVEC, moderátor

——————–

Konstatuje senátor, nezávislý senátor zvolený na kandidátce Strany Zelených Jaromír Štětina. Děkuji, že jste do BBC přišel, někdy příště na shledanou.

 

Jaromír ŠTĚTINA, senátor zvolený na kandidátce Strany zelených

——————–

Děkuji za pozvání, na shledanou.