Reforma volebního práva Evropské unie

Písemný příspěvek europoslance Jaromíra Štětiny k rozpravě o reformě volebního práva Evropské unie:

Zpráva o reformě volebních právních předpisů Evropské unie se pokouší sjednotit některé volební předpisy v rámci voleb do Evropského parlamentu. Harmonizace voleb do Evropského parlamentu ve všech členských státech by mohla posílit politický rozměr evropské integrace a sjednotit volební podmínky ve všech členských zemích. Vzpomínám si na volby do EP, do kterých jsem kandidoval, ale nemohl jsem volit, protože jsem v tu dobu byl na zahraniční cestě v Kyjevě a volba na zastupitelských úřadech není pro občany ČR možná v rámci evropských voleb. Právě tato reforma by měla odstranit tuto volební nerovnost. Návrh jsem jako celek podpořil, nicméně jsem si dovolil nesouhlasit se zavedením povinných genderových kvót na kandidátkách jednotlivých členských zemích. Tento krok považuji za zbytečný v tom smyslu, že i když ctím rovnost mezi mužem a ženou, tak tato rovnost nemůže být využívána pro účely silového zvýraznění žen na kandidátní listině. Stejně tak jsem rád, že PPE odmítla návrh na sjednocení minimálního věku pro způsobilost volit na 16 let. Tento krok zasahuje do ústav národních států a bylo by velmi složité se shodnout celoevropsky na tomto bodu. I přes to však je tam spousta sporných bodů, které budou muset být odsouhlaseny národními státy.