Řeč Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu k výroční zprávě o fungování schengenského prostoru

Europoslanec Jaromír Štětina vystoupil 29. května 2018 na jednání pléna Evropského parlamentu ve Štrasburku k tématu výroční zprávy o fungování schengenského prostoru.

Pane předsedající, schengenský prostor je jedním z největších úspěchů Evropské unie. Je zásadní součástí projektu evropské integrace. Schengenský prostor se v posledních letech ocitl pod tlakem a přestávají fungovat jeho základní pravidla a úmluvy. Mám na mysli zavádění opětovných kontrol na vnitřních hranicích Evropské unie či budování hraničních plotů uvnitř Evropské unie. Poprvé byl aktivován článek 29 schengenského kodexu, objevují se nové hraniční kontroly. To je velmi nebezpečné. Zanikne-li schengenský prostor, zmizí Evropská unie tak, jak ji známe dnes.

Zachování schengenského prostoru zůstává klíčovým nástrojem rozšíření hospodářského a sociálního přínosu, volného pohybu osob, zboží a kapitálu. A nejen zachování. Usilujme, dámy a pánové, o rozšíření schengenského prostoru. Rumunsko a Bulharsko například o vstup do schengenského prostoru profesionálně usilují. Své hranice se snaží ochránit, aby si svůj vstup do prostoru odůvodnily. Nedávno jsem navštívil bulharsko-tureckou pozemní hranici, kde Bulhaři vybudovali asi 300 km dlouhý plot. Dali tak prakticky najevo, že dokážou vnější hranice Evropské unie ochránit. Přispěli k úsilí zabránit vnitřním hranicím v Evropské unii. Díky za to Bulharsku!