Radim Obst měl údajně kontakty s komunistickou StB

Lucie WEISSOVÁ, moderátorka
——————–
Žalobce Radim Obst, který dozoroval případ vicepremiéra Jiřího Čunka, prý měl kontakty s komunistickou Státní bezpečností a později získal neoprávněně bezpečnostní prověrku. Na zasedání sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby to dnes tvrdili bývalí pracovníci této služby Vladimír Hučín a Petr Částečka. Komise před několika desítkami minut jednání ukončila a my jsme teď ve spojení s jejím předsedou Jeronýmem Tejcem z ČSSD. Dobrý večer.

ROZHOVOR

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby /ČSSD/
——————–
Dobrý večer.

Lucie WEISSOVÁ, moderátorka
——————–
Pane poslanče, předložili pan Částečka a Hučín nějaké důkazy pro svá tvrzení?

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby /ČSSD/
——————–
Víte, já se omlouvám, ale já nemohu samozřejmě podávat informace přímo z tohoto jednání komise. Pokud tak učinili pan Částečka a pan Hučín, tak, tak učinili dobrovolně, nicméně to jednání komise se zabývalo konkrétními utajovanými skutečnostmi a my skutečně pouze budeme šetřit, zda informace především podané panem senátoremŠtětinou, případně i těmito pány, jsou nebo nejsou pravdivé, a to na základě šetření a prohlídky svazků BIS, na které oni v médiích poukazovali.

Lucie WEISSOVÁ, moderátorka
——————–
Hm, jak k těm důkazům přišli, a proč je předkládají právě dnes? Ani to nemůžete říci?

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby /ČSSD/
——————–
Tak to musí říci samozřejmě oni. My jsme se dozvěděli, především z médií, stejně jako občané, o tom, že existují nějaké závažné informace, podle pana senátora Štětiny a o tom, že jsou závažné pochybnosti o tom, že pan Obst získal neoprávněně bezpečnostní prověrku. My samozřejmě nemůžeme a ani nechceme nahrazovat činnost Národního bezpečnostního úřadu, který jediný může přezkoumávat tyto bezpečnostní prověrky. My zkoumáme, zda byl, nebo nebyl porušen zákon ze strany Bezpečnostní informační služby a z tohoto důvodu jsme také požádali vedení BIS, abychom mohli nahlédnout do již skončených věcí, na které pansenátor Štětina upozorňoval a zjistili, zda skutečně obsahují nebo neobsahují tak závažné informace, které by tyto, tuto prověrku mohly zpochybnit.

Lucie WEISSOVÁ, moderátorka
——————–
Čili tohle zřejmě bylo v závěrečném usnesení z vaší komise. Žádný jiný závěr z ní nevyplývá?

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby /ČSSD/
——————–
Žádný jiný prozatím určitě ne. My skutečně nemůžeme dnes říct, jestli ta obvinění jsou, nebo nejsou závažná, zda jsou důvěryhodná. My pouze můžeme konstatovat, že provedeme další šetření v této věci a provedeme šetření přímo v konkrétních materiálech. To znamená, já si dokážu představit, že během týdne, možná čtrnácti dnů řekneme, zda na základě konkrétních informací, které jsme obdrželi od všech uvedených osob, zda ty jejich informace byly, nebo nebyly pravdivé.

Lucie WEISSOVÁ, moderátorka
——————–
Souvisí nějak to dnešní slyšení s případem Čunek?

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby /ČSSD/
——————–
Tak samozřejmě pan Obst byl dozorujícím státním zástupcem v kauze pana Jiřího Čunka, nicméně já se domnívám, že s touto kauzou to přímo nesouvisí.

Lucie WEISSOVÁ, moderátorka
——————–
To byly informace předsedy sněmovního výboru pro kontrolu Bezpečnostní informační služby pana Jeronýma Tejce. Děkuji a přeji příjemný večer.

Jeroným TEJC, předseda sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby /ČSSD/
——————–
Děkuji, na shledanou.