Protiopatření EU proti ruským obchodním sankcím uplatňovaným vůči Ukrajině

Otázka k písemnému zodpovězení Komisi:

Dne 1. ledna 2016 vstoupila v platnost prohloubená a komplexní zóna volného obchodu (DCFTA) mezi EU a Ukrajinou. Rusko se vždy stavělo proti jakémukoli sblížení EU a Ukrajiny, mimo jiné prostřednictvím své anexe Krymu a organizováním probíhajícího konfliktu na východní Ukrajině. Rusko pohrozilo, že jako odplatu za DCFTA uplatní na Ukrajinu odvetná obchodní opatření. Proto by bylo vhodné připravit protiopatření.

1. Připravila Komise taková protiopatření s cílem omezit dopad možných ruských obchodních sankcí na Ukrajinu?

2. Pokud ano, mohou tato opatření v případě potřeby vstoupit v platnost okamžitě?