Prohlášení zástupců petice www.zrusmekomunisty.cz

Konfederace Politických vězňů ČR vydala 21. dubna 2005 výzvu k chystanému setkání komunistických a levicových organizací, pod kterou se podepsali i zástupci petičního výboru a redakční rady petice www.zrusmekomunisty.cz.

 

 Braňme svou demokracii!

 

S velkým údivem a rozhořčením jsme přijali zprávu našich sdělovacích prostředků o připravovaném setkání zástupců komunistických a levicových  organizací pětatřiceti zemí z celého světa v Praze. Dvoudenní konferenci v pražském hotelu Olympik svolává na tento víkend Grebeníčkova KSČM, věrná nástupkyně KSČ, která byla zákonem č. 198/93 Sb. prohlášena za organizaci zločinnou a zavrženíhodnou.

 

Pozváni jsou též soudruzi z Číny, Kuby a Běloruska. Čeští komunisté chtějí na tomto shromáždění dosáhnout, aby Strana evropské levice vyškrtla ze svých stanov zmínky o stalinismu. Potvrzují tak svou nereformovatelnost. Zveřejněným tématem konference je hlavní(?) bod programu Jak k socialistické budoucnosti. Nestačí nám zkušenost se socialistickým rájem z doby více než čtyřicetileté komunistické totality, kdy bylo jen v naší zemi uvězněno přes dvě stě tisíc politických odpůrců a popraveno ve věznicích nebo zastřeleno na hranicích několik set občanů bojujících a prchajících za svobodu? V celosvětovém měřítku se už dnes udává více než sto milionů obětí komunismu.

 

Je těžké požadovat po úřadech, aby nedovolovaly podobné akce, které ohrožují naši demokracii, když jsme nedokázali po listopadu 1989 prosadit zákaz extremistických komunistických organizací a když naši (ne)voliči umožnili svým postojem průnik komunistů do parlamentu a do důležitých veřejných funkcí.

 

Mysleme na to při příštích volbách. Už je hodina dvanáctá!

 

 

 

Dr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně KPV ČR

 

Leo Žídek, předseda politické komise KPV ČR

 

Rudolf  Macek, plk.v.v., předseda branně bezpečnostní komise KPV ČR

 

 

 

Jaromír Štětina, Pavel Bobek, Josef Bouška, Jan Hron, Václav Marhoul, Jakub Jareš