Prohlášení Vladimíra Hučína

Dnešní zpráva v komunistickém tisku Halo noviny pod nadpisem „Štětinova bublina splaskla“ dokazuje, že sekretariát OV KSČM v Přerově a jeho komunistický představitel…

Dnešní zpráva v komunistickém tisku Halo noviny pod nadpisem „Štětinova bublina splaskla“ dokazuje, že sekretariát OV KSČM v Přerově a jeho komunistický představitel – poslanec Ladislav Mlčák má až dojemnou starost o okr. náměstka státního zastupitelství v Přerově Mgr. Radima Obsta, který je v Přerově znám, stejně jako jeho rodina, svými styky s vedením bývalé StB. To, že tento nechvalně známý státní zástupce Mgr. Radim Obst doposud zastává pozici náměstka okr. státního zastupitelství v Přerově, je důsledek zločinných a trestuhodných aktivit bezpečnostních složek, zakonzervovaných ČSSD a především zmanipulovaného bezpečnostního procesu, při udělení bezpečnostní prověrky této osobě. Za tento stav je odpovědný nejen bývalý ředitel BIS Jiří Růžek, ale i současný ředitel BIS Jiří Lang a celá řada dalších vysoce postavených osob v BIS. Jsem přesvědčen, že je to jenom otázka času, kdy budou tyto zločinné aktivity odhaleny. Bohužel, kompetentní orgány využívají všech možností, jak od sebe odvrátit skandál a tím hrozící trestněprávní řešení, které by mělo následovat a samozřejmě by postihlo ty nejvyšší představitele nejen BIS, ale i celou řadu státních zástupců. Za daných okolností je třeba maximálně informovat veřejnost, která v pozici daňových poplatníků tyto nekalé aktivity v podstatě vydatně platí, ale jinak do věci nemůže zasáhnout. Je nutno si uvědomit, že bezpečnostní aparát ČR včetně státního zastupitelství a dalších kontrolních mechanismů odčerpává značný finanční rozpočet, a proto bude nutné zajistit rychlé a důsledné řešení tohoto palčivého problému. Vedení BIS spolu s dalšími se doposud účelově zaštiťuje utajovanými skutečnostmi a dělá vše pro to, abych nemohl být jako bývalý důstojník BIS spolu se svým někdejším nadřízeným vyslechnut na půdě Senátu a informovat tak o významných okolnostech, souvisejících např. s osobou nechvalně známého náměstka okr. státního zastupitelství Mgr. Radima Obsta. To, že dnešní krajně levicový komunistický tisk a představitelé zločinné komunistické ideologie obhajují náměstka okr. státního zastupitelství Mgr. Radima Obsta jenom dokazuje staré české přísloví, že „vrána k vráně sedá“!

Vyzývám proto demokraticky smýšlející občany k tomu, aby se v rámci svých možností zasadili o důslednou očistu bezpečnostního aparátu, neboť prorůstání zločinných mechanismů do státní správy již postupně ohrožuje značnou část, této demokraticky smýšlející veřejnosti.

Demokracie není zadarmo, a proto je nutné počítat i s tím, že zakonzervované zločinné struktury v BIS a v ostatních bezpečnostních složkách při své obraně mohou sáhnou k nezákonným opatřením, a proto z tohoto důvodu může dojít i k ohrožení života a zdraví.

 

Vladimír Hučín, 18. května 2007,  Přerov