Prohlášení k situaci kolem karikatur, zveřejněných v dánském listu

Senátor Jaromír Štětina podporuje Prohlášení k situaci kolem karikatur, zveřejněných v dánském listu, vydané českými muslimy prostřednictvím Islámské nadace v Brně, Islámské nadace v Praze, Ústředí muslimských obcí v ČR a Svazu muslimských studentů v ČR. Čeští muslimové v Prohlášení upozorňují na nebezpečí islámofobie v České republice.

 

 

„Čeští muslimové vyzvali  české osobnosti  z politické, náboženské a kulturní sféry, aby se chopili své role a postavili se proti vlně islámofobie a nenávisti vůči muslimům a podpořili porozumění a dialog ve všech směrech. Jako křesťan vítám jejich návrh k dialogu. Každá forma xenofobie je pro dnešní svět nebezpečná. Jak muslimská, tak křesťanská. Nezapomeňme na to, že obě víry jsou víry abrahámovské. Neopomeňme významný fakt, že Ježíš je Koránem uctíván v nemenší míře než v Bibli,“ říká senátor Jaromír Štětina.

 

Pavla Hájková

tisková mluvčí senátora Jaromíra Štětiny

tel. 776742420

 

V Praze dne 9.2.2006

 

 

 

PŘÍLOHA:

 

 

Prohlášení k situaci kolem karikatur, zveřejněných v dánském listu:

 

Není pochyb o tom, že svoboda projevu je lidskou hodnotou, která má být zajištěna a respektována, ale tato hodnota ztrácí svou morální povahu, pokud není provázena zodpovědností a je nebezpečné, když se svobodou slova zaštiťují projevy nesnášenlivosti.

 

Dvacáté století bylo svědkem toho, do jaké míry karikatury pomohly zavést a rozšířit negativní obraz druhého a posílit pocity nenávisti a podezřívání. Není tajemstvím, že rasistické vlny, které se objevily v Evropě, pochopily účinnost karikatur v šíření nenávisti.

 

Hanobení náboženství a svatosti ostatních jsou špatným znamením v období, kdy by se lidé měli sjednotit pro posílení dialogu a vzájemné tolerance.

 

Není také pochyb o tom, že vlny dezinformace a burcování takového typu proti muslimům, představují porušení zásad uznání kulturní odlišnosti a vzájemného respektu mezi náboženstvími a kulturami v tomto světě.

 

Muslimové z náboženského přesvědčení odmítají zobrazení proroků obecně, tyto kresby ale nejen že zobrazují proroka Muhammada, ale jsou nakresleny způsobem, který proroka hanobí, ponižuje a ztotožňují jeho osobu s terorismem. Proto karikatury, které dánský list publikoval, vyvolaly pohoršení a hluboce urazily více než miliardu a půl muslimů po celém světě.

 

Tento problém ukázal, jak rychle a nepříjemně se mohou některé události rozšířit v našem malém světě a jaké dopady může mít nezodpovědné chování některých medií a nejasné oficiální postoje, což pak negativně ovlivňuje vztahy mezi národy a lidmi.

 

Jako muslimové v Evropě spolu s mnoha spravedlivými a moudrými hlasy v Evropě a v islámském světě s obavami sledujeme tento politováníhodný stav, který byl způsoben trvající vlnou pošpiňování obrazu islámského náboženství, jeho učení a svatostí. U velké části muslimů se pak tvoří dojem, že někteří vládní představitelé v Evropě tolerují takovéto pošpiňování a dokonce je občas i podporují.

 

V této souvislosti bychom chtěli vyzvat rozumné, moudré a spravedlivé osoby z politické, náboženské a kulturní sféry, aby se chopili své role a postavili se proti vlně islámofobie a nenávisti vůči muslimům a podpořili porozumění a dialog ve všech směrech.

 

Vlny islámofobie a vyvolávání nenávisti jsou posíleny neznalostí a předsudky, a proto je velmi důležité poznání islámu a života proroka z vědeckých a odborných zdrojů, které nejsou ovlivněny dezinformacemi nebo nenávistí.