Tisková zpráva: Prohlášení českých europoslanců ke kauze dětí Michalákových

7. října 2015, Strasbourg,
zdroj: eppgroup.eu/cs.

My, níže uvedení čeští europoslanci v rámci poslaneckého klubu Evropské lidové strany (ELS),

vyjadřujeme hluboké rozhořčení nad postupem institucí Norského království v případě dětí Michalákových, považujeme kroky norské strany za postup proti zájmům obou dětí, stojící v příkrém rozporu s Úmluvou o ochraně práv dítěte, a právem na ochranu soukromého a rodinného života (čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod),
odmítáme jakkoli věcně medializovat tento případ, abychom dále nepostupovali proti zájmům obou dětí, ale i jejich matky, které mají být tou skutečnou prioritou,
vyzýváme českou vládu, aby poskytla matce dětí účinnou právní pomoc, znalce norského právního systému a odborníky pro postup před Evropským soudem pro lidská práva,
žádáme českou vládu, Parlament ČR, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí a další české státní autority, aby vyvinuly nejvyšší diplomatické úsilí o řešení této otázky v bilaterálních jednání s norskou stranou,
podporujeme dobré a otevřené mezinárodní vztahy s Norským královstvím, které je členskou zemí Severoatlantické smlouvy (NATO), podle jejíhož článku 1 „strany této smlouvy se zavazují řešit veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být zúčastněny, mírovou cestou takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti a spravedlnosti“, proto cesta vyhošťování velvyslance naší partnerské země nejen v rámci NATO, ale i Rady Evropy a dalších mezinárodních institucí, návrhy na přerušení diplomatických vztahů mezi členskými státy NATO nejsou těmi přístupy, které přispějí k dosažení našeho společného cíle, kterým je společný život dětí s jejich biologickou matkou a rodinou,
vyzýváme všechny politiky napříč politickým spektrem, aby v této kauze vystupovali zdrženlivě a vždy sledovali jedině zájem obou dětí, nikoli vlastní osobní zájmy.

Luděk Niedermayer

Michaela Šojdrová

Stanislav Polčák

Jaromír Štětina

Jiří Pospíšil

Pavel Svoboda

Tomáš Zdechovský