Proces s bývalými studenty Fakulty architektury v Brně

Senátor Štětina dnes odeslal následující dopis adresovaný děkanovi Vysokého učení technického v Brně, panu Doc. Ing. Josefu Chybíkovi, v němž se vyjadřuje k dalšímu kolu procesu s bývalými studenty Fakulty architektury v Brně:

 

Doc.Ing. Josef Chybík, CSc.

Děkan FA VUT

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta architektury

Poříčí 5

639 00   Brno

 

 

Vážený pane děkane,

 

jsem  pobouřen skutečností, že stále trvá soudní proces se třemi bývalými studenty brněnské Fakulty architektury, kteří před lety vystoupili proti předsedovi fakultní organizace KSČ na své škole. Je  absurdní, že by se měli po šestnácti letech omluvit kariérnímu nomenklaturnímu komunistovi, proti němuž se jako revoluční studenti tehdy postavili. Proces je dalším důkazem toho, že revoluce z Listopadu je stále nedokončená.  Je  projevem pokusů českých komunistů dostat se znovu k moci.  Je  pokusným balónkem, který má KSČM říci, jak je jejich politika arogance vnímána veřejností. Vyřiďte, prosím, obžalovaným kolegům mé sympatie a solidaritu.

 

S přátelským pozdravem

 

 

Jaromír Štětina

senátor

 

 

V Praze dne 5.1.2006