Proč senátor Volný podporuje komunisty?

Věc: Stále není jasné, proč ing. Jaromír Volný (ODS) senátor za volební obvod č. 18 – Příbram, podporuje komunisty.

Vážený pane senátore,

děkuji za Vaši zprávu – elektronický dopis – ze 7. 4. 2008.

Vaše dopisy jsem četl samozřejmě celé a četl jsem i stenozáznamy Vašich zpravodajských vystoupení, jakož i odpovědi a vyjádření vůle předkladatelů zákona ke spolupráci na případném vylepšení návrhu TZ.

Vy jste však dobře míněný a potřebný návrh zavrhl, nepřipustil ho ani do prvního čtení a s argumenty předkladatelů jste se nevypořádal.

Domnívám se, že jste dosud sám žádný lepší návrh zákona k omezení propagace komunistů a nacistů nepředložil a bezuzdné řádění komunistů i nacistů v České republice je Vám tedy zřejmě lhostejné.

Vaše zpravodajská exhibice v senátu při odstřelu návrhu novely, kterou podali senátoři Martin Mejstřík, Josef Novotný, Jan Horník, Richard Sequens a Jaromír Štětina, je smutným dokladem malosti a neochoty dostát závazkům, které jste na sebe vzal, když jste se rozhodl stát senátorem.

Z Vašeho dopisu jsem se nedověděl, jakým způsobem jste se vyrovnal se závazkem vyplývajícím i pro Vás z preambule zákona zákon 198/1993 Sb.

Komu ku prospěchu jsou Vaše postoje a Vaše hlasování v Senátu PČR?

„Podle skutků poznáte je. . .“

Netuším, proč by zrovna Vaše – jak píšete – „právně odborné“ argumenty proti novele TZ měly oplývat větší odborností, než zdůvodnění navrhovatelů konzultované s profesionály z legislativního odboru senátu i akademické sféry?

Vaše hlasování v senátu hovoří jasnou řečí. Opakovaně jste hlasoval proti zákazu propagace nacismu a komunismu. Za mnoho roků v mnoha senátních funkcích jste nepřišel s vlastním „legislativně dokonalejším“

návrhem k řešení nebezpečného jevu, proto Vaše poukazy na údajnou nedokonalost zamítnutého návrhu nepřijímám.

Na otázku „Proč podporujete komunisty?“ jsem odpověď dodnes nenašel.

Příležitostně se tedy zeptám voličů ve volebním obvodu č. 18 – Příbram.

S pozdravem

Martin Vadas

dokumentarista a režisér

 

7. 4. 2008

Vážený pane Vadasi,

elektronickým dopisem ze dne 2.4.2008, kterým jste odpověděl na můj  elektronický dopis ze dne 31.3.2008, jste mi sdělil, že jste mým  předcházejícím dopisem na Vaši mě adresovanou otázku Proč podporujete  komunisty?“ ode mne odpověď nedostal. Zřejmě jste můj dopis nedočetl až do úplného konce, kde je uvedena tato  věta:  Proti jejich návrhu jsem vystoupil jako určený garanční zpravodaj  Ústavněprávního výboru Senátu proto, že jde o naprostý právní, věcný a jazykový nesmysl, a můj postoj nemá tedy nic společného snad s nějakou  ideologickou podporou komunistického hnutí“. Touto větou jsem jasně deklaroval, že jsem (a to jako určený garanční  zpravodaj) proti návrhu kolegů Mejstříka a Štětiny vystoupil nikoliv  snad z důvodů ideologické podpory komunistického hnutí, ale z toho důvodu, že jejich návrh byl z právního, věcného a jazykového hlediska špatně napsán. Na Vaši otázku Proč podporujete komunisty?“ jsem Vám tedy zmíněnou  větou jasně odpověděl, že komunisty nepodporuji, a zdůvodnil jsem také  proč. Předpokládal jsem také, že si přehrajete nebo alespoň přečtete, pokud se takto ve věci angažujete, záznam mého předmětného vystoupení k této věci v Senátu. Zřejmě jste tak však neučinil, a proto Vám sděluji následující skutečnosti:

Zmíněný návrh zákona je naprostý právní, věcný a jazykový nesmysl. Návrh  zákona je protiústavní, věcně nesprávný a z hlediska češtiny špatně napsaný. Protiústavní je v části týkající se trestnosti a podpory propagace komunistického hnutí proto, že umožňuje dvojí výklad, a není proto jasné, co je a co není trestným činem. Ze stejného důvodu již také v roce 1992 Ústavní soud zrušil obdobnou formulaci obsaženou v tehdy již platném zákoně přijatém v roce 1991. Věcně nesprávná je pak ta část návrhu týkající se trestnosti užívání komunistických symbolů, neboť je napsána tak špatně, že zavádí trestnost jejich užívání při jakémkoliv jejich užití, nikoliv jen při jejich užití z důvodů vyjadřování sympatií ke komunistickému hnutí. Typickým příkladem je případ fotbalistů pražské Slavie s pěticípou rudou hvězdou na jejich tradičních dresech, kteří by po vyběhnutí na fotbalový trávník měli být okamžitě zadrženi a vsazení do vězení. Z hlediska češtiny je návrh špatně napsaný proto, že používá jazykově nejednoznačnou formulaci, která způsobuje právě to, že není jasné, co by mělo být trestné a co nikoliv. V této věci jsem si při své zpravodajské přípravě vyžádal písemné stanovisko Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, které z uvedených důvodů označilo takto napsaný návrh za jazykově nesprávný s tím, že ho pro návrh zákona nelze doporučit. Doufám, že toto mé vysvětlení již postačí, a jsem s pozdravem

Ing. Jaromír Volný

senátor za volební obvod č. 18 – Příbram

Jaromír Volný napsal(a):

> Vážený pane Vadasi,

>

> v příloze Vám zasílám dopis p. senátora Ing. Jaromíra Volného.

>

> Ing. Jaroslava Sosnovcová

> asistentka senátora