Příspěvek Jaromíra Štětiny v rozpravě pléna Evropského parlamentu: Strategie EU pro Sýrii

Jaromír Štětina přednesl na plénu Evropského parlamentu ve Štrasbruku příspěvek ke strategii EU pro Sýrii:

Rada EU vytyčila letos v dubnu strategii EU pro Sýrii. Podle Rady je EU pevně přesvědčena, že konflikt nelze řešit vojensky. Stejně tak rezoluce 2254 Rady bezpečnosti OSN dává přednost politickému řešení.

Obě tyto rezoluce trpí nedostatkem odvahy. Rezoluce Rady bezpečnosti z obav před vetem Ruské federace, Rada EU se obává nařčení z radikalismu. Ano, dámy a pánové, nedopusťme, aby se nerozhodnost, obavy, neschopnost přijmout zodpovědnost staly součástí evropské zahraniční politiky.

Vztah EU k Sýrii připomíná bezradnost Evropy v době kosovské krize. Nebyla to Unie, kdo dokázal zastavit Miloševičovu etnickou čistku kosovských Albánců. Bylo to NATO a Spojené státy, které genocidu bombardováním v Jugoslávii zastavily. Jakoby se situace opakovala. Primární roli řešit syrskou krizi EU doposud sehrát nedokáže. Spojené státy a jimi řízená koalice už našly dostatek odhodlání vojensky podporovat boj syrských Kurdů YPG a YPJ proti ISIS.

Hledání dnešního Javiera Solany pokračuje. Třeba se v EU vynoří a otevřeně podpoří statečný odpor Kurdů proti ISIS.