Příspěvek Jaromíra Štětiny na plénu EP: Rozšíření a posílení schengenského prostoru: Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko

Vystoupení europoslance Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku ze dne 13. prosince 2017:

Pane předsedající, minulý týden jsme měli slavit v České republice desetileté výročí od vstupu do schengenského prostoru. Oslavy však byly téměř nepostřehnutelné. Jedinečná myšlenka, díky které se mohou lidé volně a bez kontrol pohybovat napříč Evropskou unií, je dnes mnohými z nás považována za samozřejmou.

Česká republika je navíc ekonomicky takřka závislá na bezproblémovém fungování pohybu zboží. O to víc je překvapivé, že schengenský prostor nedokážeme ocenit. Mnozí politici se v souvislosti s migrační a bezpečnostní politikou nerozpakují schengenský prostor zneužít ke svým populistickým hrám. Schengenský prostor je podrobován zásadní zkoušce ve svém fungování. Jen pro představu, zrušení schengenského prostoru by podle studie Evropského parlamentu přišlo na sto až dvě stě třicet miliard EUR během deseti let. Schengenský prostor byl od začátku koncipován jako organismus, který zahrnuje prvky svobody a bezpečnosti.

Svoboda volného pohybu bez vnitřních hranic je od počátku této myšlenky vyvažována. Vyvažována nejenom důležitou ochranou vnějších hranic, ale i systémem řady dalších navazujících předpisů. Za poslední dva roky právě bezpečnostní aspekt schengenského prostoru výrazně posílil. Posílily pravomoci Frontexu, ke zkvalitnění kontroly na hranicích jsme schválili zavedení systému vstupu/výstupu (EES) a řadu dalších předpisů.

Těším se na nové členy schengenského prostoru. Bulharsko a Rumunsko a Chorvatsko musí být do schengenského prostoru přijata okamžitě po splnění všech závazných kritérií.