Příspěvek Jaromíra Štětiny na plénu EP k bodu: Dohody o přidružení / Prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou

Europoslanec Jaromír Štětina vystoupil 20. ledna 2016 na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku. Tématem jeho řeči byly: Dohody o přidružení / Prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou.

Paní předsedající, dámy a pánové, dnešní usnesení se týká vývoje ve třech zemích, s nimiž Evropská unie uzavřela asociační dohody, a to Ukrajiny, Moldavska a Gruzie. Dovoluji si připomenout, dámy a pánové, že tyto tři země mají ještě jeden společný jmenovatel. Části území všech těchto zemí jsou okupovány Ruskou federací.

Jako stínový zpravodaj asociační dohody s Gruzií velmi oceňuji úsilí této země při její implementaci, i když naše usnesení nepostrádá kritiku týkající se nebezpečí ohrožení svobody slova a selektivní justice. Zdůrazňujeme, že existence politické opozice je klíčová pro vyvážený a zralý politický systém, a vyzdvihujeme, že jakýkoliv akt násilí vůči členům kterékoli politické strany by měl být okamžitě a důkladně prošetřen. Pro mě osobně je nepřijatelné, že někteří členové opozice zůstávají nadále ve vězení. Je nutné zlepšit politické klima, odstranit konfrontaci a polarizaci a zajistit dialog napříč stranami v zájmu posilování demokracie a právního státu.

Rád bych upozornil i na to, že nový gruzínský ministerský předseda Giorgi Kvirikašvili vyzval k ukončení polarizace a zdůraznil, že jeho kabinet je otevřený spolupráci se všemi politickými skupinami v parlamentu. Není nejmenší pochybnosti o tom, že demokratická Gruzie patří do Evropské unie.