Při projevu předáka bojovníků za svobodu Vodičky u pamětní desky Mašína došlo k incidentu

parlamentnilisty.cz
27. srpna 2016, autor: Jan Rychetský, foto: Jan Rychetský.

REPORTÁŽ Pan generál Mašín se obrací v hrobě. Pepa by tě zastřelil. Ozývalo se z davu přihlížejícího slavnostnímu odhalení pamětní desky generálmajora Josefa Mašína na Husově náměstí v Roudnici nad Labem. Právě řečnil předseda Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) Jaroslav Vodička.
„S jeho vystoupením nesouhlasím, ten člověk tady neměl co dělat,“ řekl pro ParlamentníListy.cz jeden z účastníků, kteří pískali při projevu šéfa ČSBS Jaroslava Vodičky, s tím, že byl Vodička údajně za bývalého režimu konfidentem Veřejné bezpečnosti. Na Husově náměstí v Roudnici nad Labem byla totiž v pátek odpoledne slavnostně odhalena pamětní deska československému legionáři a důslednému protinacistickému bojovníkovi Josefu Mašínovi, jenž byl v roce 2005 in memoriam povýšen do hodnosti generálmajora. Na akci se toho ale odehrálo mnohem víc.

Salutující europoslanec Štětina

Začátek akce se zhruba o čtvrt hodiny opozdil. V tu chvíli stály na Husově náměstí v Roudnici nad Labem tři vojenské džípy s americkými vlajkami obklopené necelými dvěma stovkami lidí včetně čestné stráže. Jaromír Štětina, poslanec Evropského parlamentu, s úsměvem zasalutoval jednomu z řidičů. Dcera generálmajora Mašína Zdena se davem prodrala o berlích k jedné z židlí rozestavených kolem zahalené pamětní desky, ale hned ji zvedli, aby odhalila desku. Pod ní pak čestná stráž a zainteresovaní účastníci položili věnce a květiny. Jako první hovořil předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. „Važme si členství v NATO a EU. Co by za to Josef Mašín tenkrát dal, kdyby bylo Česko součástí takových spojeneckých celků,“ prohlásil.

Bělohrádek nebo Bělobrádek

Dívčina uvádějící jednotlivé řečníky představila místopředsedu vlády pro vědu a výzkum jako Bělohrádka, proti čemuž se dotyčný Pavel Bělobrádek ohradil s tím, že se mu to ale stává dost často. Jak řekl, pro protinacistický odboj se v zemi ještě neudělalo dost, například nestojí pomník Tří králů a na školách v hodinách dějepisu se na tuto kapitolu v tuzemské historii moc nedbá. „Nechceme-li si vážit a přípomínat naše hrdiny, věřme, že přijde doba, kdy jich opět začne přibývat,“ dodal. Dívčina uvedla, že nyní vystoupí, slovenský velvyslanec Peter Weiss, načež se od lépe informovaných dozvěděla, že nedorazil.

Vodička fuj, fuj, fuj

Slavnostní odhalení se konalo před domem, kde Mašín starší pobýval během studií na Královské české zemské škole hospodářské. Z okolních domů shromáždění pozorovalo několik starších dam. Do jednoho z džípů usedl možný kandidát na prezidenta Michal Horáček. Následně vystoupil Vodička, proti němuž se zvedla výše popsaná vlna nevole. „Neúcta části Čechů k hrdinům se dnes projevuje neúctou části společnosti k vojákům současným,“ pravil, ale kvůli pískotu a hlasitému „fuj, fuj, fuj“ ho nebylo moc dobře slyšet.

Vnučka generála a dcera posledního žijícího člena antikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů Sandra Mašínová přečetla dopis svého táty Josefa. „Tři roky po konci druhé světové války byl národ uvržen do doby temna vnitřními nepřáteli komunisty… Komunistická strana ale v Česku jako v jediné ze zemí bývalého východního bloku existuje a navíc je v parlamentu. Někteří bývalí soudruzi stále soudí. Komunisté nebyli potrestáni. Přesto se nevzdávám naděje na lepší budoucnost občanů Česka,“ četla, přičemž se neubránila slzám dojetí. Sklidila největší potlesk. Několikrát před tím i potom se všem omlouvala za svou češtinu, ale hovoří jí lépe, než sedmdesát procent Čechů anglicky. Ostatně ParlamentníListy.cz s ní na akci pořídily rozhovor, v němž se hodně zajímavě vyjadřuje například o uprchlících.

Nakonec vystoupil plukovník generálního štábu Eduard Stehlík a přečetl další dopis. Ten, který Josef Mašín napsal před popravou svým dětem. „Bojoval jsem za Vaši drahou vlast a národ proti odvěkým našim nepřátelům – Němcům, kteří naši vlast a národ chtěli porobit a zničit. Nechtěl jsem připustit, abyste jednou i Vy byli porobenými otroky, nýbrž abyste zůstali svobodnými a volnými občany. Pamatujte si, že hájit svobodu své vlasti a národa jest povinností každého uvědomělého Čecha. I Vy jednou takto musíte postupovat. V tomto boji jsem podlehl. Věřím však pevně, že naše svatá věc zvítězí,“ píše se v něm například.

Slovenská hymna od Šinágla

Po naživo místním houslistou zahrané a uši trhající Vokalíze od Sergeje Rachmaninova – tragický výsledek byl z části zapříčiněn i špatným ozvučením – zazněla státní hymna. Antikomunistický aktivista a publicista Jan Šinágl k ní následně dozpíval i tu slovenskou s tím, že generál Mašín byl Čechoslovák. Zatímco skoro všichni politici následně opustili náměstí, ženy z rodu Mašínů tam ještě dlouho hovořily s účastníky akce.

Vzor Zdeny Mašínové

Právě ona v jednom z rozhovorů pro ParlamentníListy.cz prohlásila, že otec byl pro ni vždy největším vzorem. „Odkaz našeho otce byl hlavně ve velkém vlastenectví. Vždyť bojoval v československých legiích v Rusku, pak byl v armádě a hned v roce 1939 přešel do odboje. Když jsem teď v televizi viděla Američany v ruzyňských kasárnách, tak se mi vybavilo, jak tam táta sloužil a my bydleli poblíž. Po rozkazu vydat vše nacistům přišel domů s nesmírně strhaným výrazem. Popral se totiž s nadřízenými, považoval je za zrádce a odmítl kasárna vydat,“ vzpomínala tehdy. Jako člen odbojové skupiny Tři králové byl zatčen gestapem v roce 1941 a o rok později popraven.