Premiér Topolánek byl informován o podílu BIS na kriminalizaci Hučína

Premiér Topolánek byl informován o podílu BIS na kriminalizaci Hučína

 

Tisková zpráva senátora Jaromíra Štětiny

 

Úřad vlády oslovil Stálou komisi pro kontrolu činnosti BIS Poslanecké sněmovny, aby se zabývala úlohou BIS v případě Vladimíra Hučína. Učinil tak na základě dopisu paní Zdeňky Mašínové předsedovi vlády Mirkovi Topolánkovi.  Jaromír Štětina v této souvislosti dnes znovu požádal předsedu komise poslance Jeronýma Tejce, aby jeho komise  prověřila podíl BIS na kriminalizaci Vladimíra Hučína.

Bude Vaše komise ve věci podílu BIS na kriminalizaci nevinného člověka bojkotovat i znepokojení předsedy vlády?“, píše senátor Štětina předsedovi Stálé komise pro kontrolu činnosti BIS Poslanecké sněmovny. Senátor Štětina důkazy o tom, že se BIS vměšovala do trestního řízení proti Vladimíru Hučínovi, předal již v minulém roce. Komise na ně nikterak nereagovala.

 

 

 

Pavla Hájková

 

tisková mluvčí senátora Jaromíra Štětiny

tel. 776742420

 

 

 

V Praze dne 20. 6. 2008

 

 

 

Příloha č. 1:  Dopis Zdeňky Mašínové Mirkovi Topolánkovi ze dne 5. května 2008

Příloha č. 2:  Dopis Úřadu vlády paní Zdeňce Mašínové ze dne  15. května 2008

Příloha č. 3:  Dopis senátora Jaromíra Štětiny poslanci Jeronýmu Tejcovi ze dne 20. června 2008

 

Příloha č. 1:

 

 

Příloha č. 2:

 

 

Příloha č. 3

 

Vážený pan

JUDr. Jeroným Tejc

předseda

 

Stálá komise pro kontrolu činnosti BIS

Poslanecká sněmovna

Sněmovní 4

118 26 Praha 1 – Malá Strana

 

 

 

Vážený pane předsedo,

 

již minulý rok jsem předal Vaší Stálé komisi pro kontrolu činnosti BIS tajné materiály, které dokazují podíl BIS na kriminalizaci nevinného Vladimíra Hučína. Jelikož Vaše komise nevyvodila z těchto závažných faktů žádné závěry, ztratil jsem důvěru v kontrolní mechanismy, které má mít parlament nad tajnými službami. Proto jsem dne 27. května 2008 podal u Státního zastupitelství pro Prahu 1 trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze zneužití pravomocí veřejného činitele (viz příloha č.1).Tomuto zastupitelství jsem předal kopie týchž tajných materiálů, které jsem před časem předal i Vaší komisi.

 

Dovoluji si, vážený pane předsedo, připomenout, že se na pana premiéra s prosbou prošetřit podíl BIS na kriminalizaci Vladimíra Hučína obrátila i paní Zdeňka Mašínová, která byla po celá léta soudních jednání s Vladimírem Hučínem jeho důvěrnicí (viz příloha č.2). Dopisem z 15. května 2008 obdržela paní Mašínová odpověď Úřadu vlády, že její podání bylo postoupeno Vaší komisi (viz příloha č.3). Znovu zdůrazňuji, že Vaše komise byla zřízena v parlamentě především proto, aby se případná porušení zákona tajnými službami nemohla schovávat za poukazy na nejrůznější stupně utajení. Bude Vaše komise ve věci podílu BIS na kriminalizaci nevinného člověka bojkotovat i znepokojení předsedy vlády?

 

 

S přátelskou úctou

 

Jaromír Štětina

 

senátor

 

V Praze dne 20. června 2008