Předseda Senátu lže

Předseda Senátu lže

 Předseda horní komory Parlamentu Přemysl Sobotka včera uvedl pro ČTK, že Senát správně před týdnem neodsouhlasil “právní paskvil” předložený skupinou nezávislých senátorů v čele s Martinem Mejstříkem, který měl zakázat propagaci komunismu a nacismu a jejich symbolů. Senátoři ODS se prý sami chtějí postarat o to, aby nový trestní zákoník přísněji postihoval levicový extremismus.

 

V novém trestním zákoníku, který před měsícem předložila vláda ODS Sněmovně, není o postihování levicového extremismu ani slovo,” konstatuje senátor Martin Mejstřík.Senátor Mejstřík dále komentuje:
Na našem “právním paskvilu” neshledal žádné právní vady ani legislativní odbor Senátu, ani právní experti, se kterými jej předkladatelé konsultovali. Předseda Sobotka jen opakuje lež, kterou ODS vypustila před týdnem, aniž by uvedla jediný věcný argument. Námitky garančního zpravodaje senátora Ing. Jaromíra Volného navrhovatelé několikrát vyvrátili a je zajímavé, že roku 2005 nikdo z ODS o “paskvilu” nehovořil, byť předložené znění bylo v podstatě totožné. Jediný nový argument senátora Ing. Volného se týkal údajné jazykové nejednoznačnosti, kterou byli navrhovatelé ochotni odstranit jednoduchým pozměňovacím návrhem. ODS však o to neprojevila zájem.”

Předseda Senátu prozradil ČTK strategii ODS, jak přísněji postihovat levicový extremismus: ODS je proti tomu, aby porušení zákazu propagace a podpory hnutí potlačujících svobodu člověka mohlo být promlčeno. Jedná se o reakci předsedy Sobotky na upozornění senátora Mejstříka na nový § 35 trestního zákoníku. Senátor Mejstřík však poukázal i na další ústupek komunistům z dílny ODS. Trestní zákoník od ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila v novém znění § 35 komunistům duplicitně zaručuje beztrestnost, která jim doposud plynula z obecně platného principu zákazu retroaktivity přijatých zákonů.

Předseda Senátu představuje jako zásadový postoj ODS odstranění úpravy zanesené do trestního zákoníku vlastní stranou. Je to nejen směšné, ale hlavně pokrytecké. Přesně dle otřepaného, ale účinného hesla “nejdříve vyrobíme nepřítele, abychom ho pak s velkou slávou odstranili”. Výrok pana Sobotky o našem “právním paskvilu” mohu s lítostí označit jako účelovou lež a vypuštění další kouřové clony. Což nemění nic na skutečnosti, že senátoři Mejstřík a Štětina jsou připraveni spolupracovat s ODS na skutečném zákazu propagace komunismu. Otázkou však zůstává, zda ODS upřímně zákaz komunistů chce,” uzavírá senátor Martin Mejstřík.


Příloha:
Znění § 35 písm. a)  a  § 400 – § 402 návrhu trestního zákoníku, který předložila vláda ODS Poslanecké sněmovně dne 25. února t.r. Změny oproti dikci stávajícího trestního zákona jsou vyznačeny tučně. Podtržena je nová úprava, která dubluje zákaz retroaktivity.

 • 35
  Vyloučení z promlčení

Uplynutím promlčecí doby nezaniká trestní odpovědnost

 1. a) za trestné činy uvedené v hlavě třinácté zvláštní části tohoto zákona, s výjimkou trestných činů založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 400), projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 401), popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 402), a to i pokud byly spáchány v minulosti činy, které by nyní měly znaky těchto trestných činů,

 

 • 400
  Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího
  k potlačení práv a svobod člověka

(1)  Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset (dosud: osm) let bude pachatel potrestán,

 1. a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,
 2. b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
 3. c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Příprava je trestná.

 • 401
  Projev sympatií k hnutí směřujícímu
  k potlačení práv a svobod člověka

Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 400 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

 • 402
  Popírání, zpochybňování, schvalování
  a ospravedlňování genocidia

Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

 

Tisková zpráva 2.4.2008