Postavení KSČM na české politické scéně

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Připomínám, že hosty Otázek jsou předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik, ještě jednou vítejte.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Ještě jednou dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Předseda Strany zelených Martin Bursík, i vám přeji hezký dobrý den.

Martin BURSÍK, předseda Strany zelených
——————–
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
A dále pak politologové z Francie Jacques Rupnik, ještě jednou vítejte.

Jacques RUPNIK, politolog
——————–
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
A z Čech Jiří Pehe, i vám hezký dobrý den.

Jiří PEHE, politolog
——————–
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Začněme tématem, protože v pátek jsme si připomněli sedmnácté výročí událostí 17. listopadu roku 1989, o den dřív zvolil Senát předsedu komise pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy, senátora Jaromíra Štětina. Je KSČM moderní levicovou stranou, jak tvrdí její vedení, nebo jen pohrobek časů minulých?

/ukázka/

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/ /natočeno 18. 5. 2006/
——————–
Čest práci, soudružky a soudruzi. Tvrdili po listopadu 89, že marxismus je mrtvý, kdyby byl mrtvý, tak by proti němu asi nebojovali tím ubohým hysterickým antikomunismem, já jsem přesvědčen, že není nic živějšího na světě, než je marxismus, než je přání lidí žít ve skutečně spravedlivém státě. To víte, že bych chtěl, aby Komunistická strana Čech a Moravy měla padesát mandátů, dovedete si představit, kdyby klub KSČM mohl na kterékoliv schůzi předložit k hlasování otázku důvěry vládě? Já jsem rád, že v naší straně zůstali ti, kteří to čisté svědomí mají, kteří vždycky poctivě pracovali ve prospěch Československa, ve prospěch důstojnosti práce.

Jiřina ŠVORCOVÁ, herečka /natočeno 1. 5. 2006/
——————–
Nemluvte s námi, číhejte na nás za každým rohem, nás nezlomíte, myšlenku nezastavíte, přijdou mladší, o naše chyby moudřejší, o naše prohry silnější. Přijdou jiní, aby všemu navzdory ten sen jednou uskutečnili.

/konec ukázky/

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
I takový je obraz KSČM z předvolební kampaně na jaře letošního roku. Je podle vás, pánové, začnu u vás jako u lidí, kteří pozorují politickou scénu z odstupu. Je podle vás v České republice přehnaný antikomunismus sedmnáct let po listopadu 1989, pane Rupniku?

Jacques RUPNIK, politolog
——————–
No, je pozoruhodné, že sedmnáct let po pádu komunismu, nejenom teda v Československu, ale v celé východní Evropě i v Sovětském svazu je téměř ústřední otázkou české politiky vztah ke komunismu nebo ke komunistické straně nebo boj proti komunismu nebo něco takového, takže viděno zvenku, je to dost, dost pozoruhodné …

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
A čím je to dáno, tím, že se nevypořádala společnost, řekněme, s komunismem, s érou komunismu a s nástupnickou stranou po roce 1989?

Jacques RUPNIK, politolog
——————–
No, je to dáno jednak zvláštností České republiky, to je jediná země ve střední a východní Evropě, kde bývalá komunistická strana zůstala komunistickou stranou, ponechala si tedy název a jasně se nevymezila vůči minulosti, čili to je česká zvláštnost. A za druhé, druhá zvláštnost je, že i tato strana tak, jak jsem ji teďkon popsal, má jisté zázemí, dvanáct, patnáct procent, to je hodně, a tím pádem je to dvanáct, patnáct procent hlasů zatím nepoužitelných v politice, proto je tak těžké sestavovat potom jiné koalice, takže pak je tady otázka, o čem to vypovídá, tady jsou důvody samozřejmě i historické, KSČM měla zázemí v této zemi i před válkou, po válce, pamatujme na to, že vyhráli volby v roce 46, a tak dále, čili tady bylo zázemí, které neexistovalo jinde ve střední Evropě, také vzdor proti komunismu byl v této zemi slabší asi než jinde, než, než, než, řekněme, v Polsku nebo i v Maďarsku. Každopádně je tady také /nesrozumitelné/ z roku 68, to, že, to, že po roce 68 všechny takové ty reformní, to reformní křídlo bylo zlikvidováno uvnitř KSČM, znamenalo, že po roce 89 už tu nebyla možnost tuto stranu patřičně reformovat, takže se nemohla transformovat na jakousi umírněnou levicovou stranu, jako, jako třeba v Polsku nebo v Maďarsku, takže to jsou české zvláštnosti, vlastně to je i cena, kterou česká politika platí za rok, za rok 68, za okupaci a za normalizaci.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Jak tuto nestandardní situaci, jak ji Jacques Rupnik popsal, změnit podle vašeho názoru, to znamená, je tady politická strana, která, a dávají to najevo všechny ostatní, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně, tvrdí, že má nulový koaliční potenciál, ale zároveň pro některé věci v zákonodárné oblasti ji využívají, jak to změnit, Jiří Pehe.

Jiří PEHE, politolog
——————–
Tak za prvé si myslím, že se to nedá již změnit zákazy a podobnými věcmi, které se tady občas vyrojí na politické scéně, k tomu byla příležitost po roce 89, dneska ta příležitost už není …

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Stejně jako není příležitost, aby Senát, horní komora posuzovala ústavnost KSČM.

Jiří PEHE, politolog
——————–
Můžou posuzovat ústavnost KSČM, ale já se domnívám, že daleko s tím nedojdou, a pokud náhodou by došlo k zákazu třeba této strany na základě tohoto posouzení nebo v důsledku tohoto posouzení, tak to bude v podstatě vnímáno jako politická akce, která, myslím si, dnes je opravdu trochu zpozdilá. Byla k tomu příležitost, dnes už k tomu příležitost, příležitost není. Jak dál? No, já si myslím, že nějakým způsobem politické strany budou muset za prvé, ale nejenom politici, ale i občané začít rozlišovat morální stránku toho problému a zároveň tu politickou, politickou, pragmatickou stránku toho, toho problému. Osobně se domnívám, ne, že by se mi to nějak moc líbilo, že prostě KSČM se v nějaké budoucnosti bude ne třeba přímo, ale nepřímo podílet na spoluvládnutí, pokud jde o tu vaši původní otázku, zdali to je pohrobek, nebo zdali to je legitimní levicová strana, já si myslím, že to je něco, něco mezi tím. Tím pohrobkem přestane být v okamžiku, kdy se skutečně jasně distancuje od zločinů té své předchůdkyně, ale pokud bychom se dívali na těch posledních sedmnáct let, tak já osobně bych těžko hledal nějaké zločiny přinejmenším v konání té strany. Samozřejmě rétorika je jiná věc, podíváme-li se třeba na projevy některých předáků KSČM na Letné na prvního máje, tak samozřejmě tam se toho moc nezměnilo, ale pokud jde o činnost té strany, tak si myslím, že, že to není, není strana, kterou bychom mohli považovat za zločineckou organizaci a tam budou mít ti autoři senátního návrhu velmi těžké, velmi těžkou práci.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Pavel Kováčik tady mnohokrát v tomto pořadu mluvil o zbytečně hysterickém antikomunismu sedmnáct let po roku 1989. Co kdybych vám namítl, že vám to de facto vyhovuje býti protestní stranou, protože svým způsobem máte to jisté a že by možná, byť nepřímá spoluúčast na vládě mohla ten koaliční potenciál KSČM zásadně, ne koaliční, ale volební potenciál KSČM zásadně oslabit.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Pane redaktore, být pouze protestní stranou, to je trochu málo, aby nám to vyhovovalo …

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Ale zatím jste si vědomi, že jí jste de facto.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
… jsme stranou, která má jasný program, má jasné vize a stranou, která se, ať už to kdo chtěl slyšet, nebo nechtěl slyšet, poměrně velmi jasně oddělila od zločinů padesátých let, my jsme se přece mnohokrát omluvili za, za ty věci, které se neděly v souladu s lidskými právy, ale nezlobte se na mě, po mně nikdo nemůže chtít, abych se odděloval třeba od toho, co pan Rupnik pozapomněl v tom hodnocení minulosti, nejen před válkou, nejen po válce, také za války byli komunisté jednou z rozhodujících součástí protifašistického odboje. Já se prostě nemůžu oddělovat od svého dědy, který byl v protifašistickém boji ve Francii jako partyzán, posléze v koncentráku. Já se nemůžu oddělovat od toho dobrého, co bylo učiněno, to …

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Ale to, že jste se dostatečně neoddělili, neoddělili od toho …

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
… černobílé vidění, to černobílé vidění, které je v té minulosti, to je třeba prostě posuzovat velmi citlivě, nelze vidět minulost jenom špatně, anebo jenom dobře.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
A když …, a kdyby vám někdo, a kdyby vám někdo namítl, že máte zatím, že převažuje to bílé vidění, chcete tím říci, že Jiří Pehe dostatečně neslyšel omluvy nebo …

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
U mě, u mě nepřevažuje pouze bílé vidění, u mě převažuje vidění barevné, vidění duhy, včetně toho černého, i když černá do duhy nepatří, ale musím říci, že tady se tak trošičku hauzíruje tím antikomunismem, vždycky když je potřeba, tak třeba trošičku něco překrýt, vytvořit nějakou kouřovou clonu, jakmile řekneme, že chceme oprášit svůj nápad na majetková přiznání, okamžitě antikomunismus zesílí, čili i z těchto pohledů možná jsme používáni jako tak trošičku klacek. Já ujišťuji vás i …

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Promiňte, promiňte, když teď, ne, promiňte, když teď mluvíte o kouřové cloně, vy jste toto sousloví použil v souvislosti teď s iniciativou té senátní komise na posuzování ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy, té komisi předsedá nestraník, který byl zvolen na kandidátce Strany zelených, Jaromír Štětina. Myslíte si, pane předsedo, že je vhodné, aby politici v Senátu posuzovali konkurenční politickou, politickou stranu KSČM, zda je ústavní, či není ústavní?

Martin BURSÍK, předseda Strany zelených
——————–
No, já si myslím, že o tom jistě mohou diskutovat, jak říkal pan kolega Pehe, ale zdá se mi to, že jestliže ten impuls vychází od politiků konkurenčních stran politických, tak to není zdravé. Kdyby ten impuls přišel někde z nějaké nevládní organizace nebo od nějakých pozůstalých po obětech komunismu, tak by to bylo autentické a myslím si, že ten výsledek, ať už bude jakýkoliv v tom Senátu, tak to prostě Senátu nepřísluší, aby toto posuzoval, to přísluší soudům a Ústavnímu soudu, a může to být nějaká informace a spíš si myslím, že to jako tu atmosféru a tu teplotu zvýší, nežli že by jí to ubralo, já jsem …

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
To znamená, vnímáte iniciativu Jaromíra Štětiny jako ne zcela vhodnou v té souvislosti.

Martin BURSÍK, předseda Strany zelených
——————–
Já, já bych řekl, že to …, on byl zvolen jako nezávislý na naší kandidátce, je to jaksi konsistentní s jeho dlouhodobými postoji, tak já bych mu to nerad tady vyčítal, já tomu prostě rozumím té jeho osobní motivace, ale když se mě na to ptáte objektivně, jak to vidím prostě z pohledu té situace politické v republice, tak si myslím, že to není nic, co by nějak vyčistilo vzduch. Ale co bych chtěl v téhle debatě říci. Já si myslím, že komunistická strana se především chová pragmaticky v těch letech tady po 17. listopadu a je to vidět vlastně na té dvojí rétorice, jednak ve vztahu k členské základně, která má průměrný věk sedmdesát roků, a kde vy si zachováváte tu, tu jaksi stalinskou rétoriku a skutečně je to veliká síla to, to poslouchat a dívat se na to. A pak v tom parlamentu se snažíte působit tak, že jste vlastně demokratickou stranou a že se s vámi dá jednat, a tak dále, ale ono to samozřejmě, já myslím, že zajímá byla ta myšlenka toho, že vlastně vám odešly elity. Že tak, jak my tady diskutujeme o tom, že v České republice je Bílá hora a potom trojí emigrace, že nám odešly elity a hledáme je, tak stejně tak vlastně v té komunistické straně se našli jednotlivci, teď možná tu a tam někde pan kolega Dolejš zvedne to téma, že byste měli se nějakým způsobem vypořádat s tou minulostí, vzít si distanc a já si myslím, že pak byste se ani, pak by nikdo vás jaksi nevyužíval jako kouřovou clonu. Jestliže navrhujete třeba majetkové přiznání, tak my jako Strana zelených jsme také pro majetkové přiznání. Je to věc, která třeba ve Spolkové republice Německo úplně běžně funguje, ale protože vy se chováte takhle pragmaticky a vlastně bráníte se v důsledku té vaší členské základny tomu, abyste udělali ten krok, vzali jste si ten distanc, řekněte to tady v té televizi, jak je to, jaký máte vztah k těm dvě stě třiceti čtyřem popraveným lidem a k těm tři sta sedmdesáti čtyřem, kteří byli zastřeleni na západní hranici a váš předseda hájí pohraničníky, kteří je stříleli. A tohle je věc, která samozřejmě irituje celé demokratické okolí okolo vás, a pak jaksi někteří to použijí jako argument v té politické diskusi, který nemusí být korektní, třeba konkrétně s těmi daňovými přiznáními, ale ten problém vytváříte především vy tím, že stojíte v důsledku té konzervativnosti k členské základně na místě a nejste ochotni udělat ten krok a najít člověka, který by vás vytáhl z té situace. A je to skutečně ojedinělá věc, my jsme tady ostrovem nějakého pozůstatku stalinské komunistické strany …

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Poslední reakce Pavla Kováčika.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Bude poslední, protože dopadne to úplně stejně, jako když vy řeknete, že budete podporovat referendum o umístění amerických raketových základen a pak proti němu právě proto, že to přednesli komunisti, budete hlasovat, to přece není cesta do budoucna, musíme se přece domlouvat …

Martin BURSÍK, předseda Strany zelených
——————–
To vůbec není pravda.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Ta námitka …

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
… protože ten je černý, zelený nebo modrý nebo rudý, tak se vzájemně proti sobě budeme, budeme vymezovat. Ale co se týká té reflexe minulosti, já přece, ať už z tohoto, nebo tam z toho, či kteréhokoliv jiného místa v televizi jsem to zopakoval vícekrát, zopakovali jsme vícekrát i onu omluvu z počátku devadesátých let, jak už jsem tady dneska řekl, v roce 2008 z jara budeme mít sjezd. A promiňte, moje osobní vyznání nebo Filipovo osobní nebo kohokoliv jiného osobní vyznání může sice znít hezky, může sice znít jaksi věrohodně, ale …

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Promiňte, když jste teďka řekl, pane předsedo, zase dal jste do toho …

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
… ale, pane redaktore, nechte mě doříct tu větu.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Ne, dal jste do toho sjezd, to znamená, máme se dočkat ještě něčeho zásadního v souvislosti se sjezdem a s minulostí?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Budeme mít sjezd, který bude mimo jiné i na tuto stránku historie se samozřejmě vyjadřovat nebo k této stránce historie se samozřejmě vyjadřovat. A podle mě daleko lepší je, když sjezdový materiál nebo sjezdový projev předsedy nebo něco takového přinese nějaké vymezení plus minus takové, které ne, že chcete slyšet, které tady mnohokrát znělo, a kdo je chtěl slyšet, je slyšel, čili …

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
To znamená, že přijdete …

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
… čili počkejme si na toto …, já můžu tady říkat srdceryvná prohlášení, ale jde o tu stranu jako celek.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
… že očekáváte, počkejte, vy očekáváte, měli, měla by KSČM silněji zopakovat to, že se omlouvá za všechny ty popravené, mrtvé, to je možné očekávat od toho sjezdu?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Bezesporu bude KSČM na svém sjezdu reagovat na tuto společenskou objednávku, která tady zní.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Mohl by to být průlom, pane doktore Pehe?

Jiří PEHE, politolog
——————–
Záleželo by na hloubce toho prohlášení. Samozřejmě, pokud by se komunistická strana nějakým způsobem zbavila toho břemene, tak to může notně zamíchat kartami na české politické scéně, protože by se z ní mohla stát akceptovatelná koaliční strany, a to by změnilo tvář české politiky.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Může podle vašeho názoru toto, pokud by komunisté zopakovali svůj …

Jacques RUPNIK, politolog
——————–
Určitě, no, tak to by, myslím, byl konec různých návrhů na zákaz komunistické strany nebo tak, protože tady se bavíme o něčem, všichni vědí, že se to nestane, ale přesto to používají a je to takové, je to takové prázdné gesto. Takže skutečně tedy teď je na tom, jestli se ta komunistická strana, jestli se dovede vymezit vůči této minulosti, nebo ne, jestli se dovede změnit, a tím pádem se stát jakýmsi koaličním partnerem potenciálně a kdyby se začala měnit, no, tak samozřejmě pak se ukáže, že pokud už nevěří na návrat komunistických poměrů nebo nějakou revoluci nebo tak, ale pokud skutečně se chce podílet na nějaké změně, no, tak bude muset být pragmatická, bude muset dělat reformní politiku a lidé zjistí, že když už se dělá reformní politika, tak ji možná dělají líp sociální demokrati než komunisti a pak se může stát to, co se stalo ve Francii …

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Anebo obráceně.

Jacques RUPNIK, politolog
——————–
… pak se může stát to, co se stalo ve Francii, že nakonec většinou voliči řekli, dobře, když máme, proč bychom měli dvě reformní strany. A tam vidím asi důvod toho konservatismu, hlídáme si těch svých dvanáct, patnáct procent, to je dobrá renta, my se nebudeme podílet na vládě, ale budeme tou protestní stranou. A jestli se s tímto spokojí, no, tak samozřejmě můžou takhle pokračovat, já myslím, že to není dobré ani pro ně, ani pro českou politiku.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
A Pavel Kováčik řekl, že komunisté na svém jarním sjezdu budou reagovat …

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
2008.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
2008, ano.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Nikoliv 2007.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
To znamená, vy ještě musíte rok a půl čekat.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Samozřejmě.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Rok a půl čekat, než …

Martin BURSÍK, předseda Strany zelených
——————–
A my taky.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
… dojde k nějaké, jak říkal Pavel Kováčik, než se vymezí KSČM k objednávce, ke společenské objednávce. Děkuji Pavlu Kováčikovi, předsedovi poslanců KSČM, děkuju, že jste přijal mé pozvání, na shledanou.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Na shledanou, hezký zbytek týdne.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Předsedovi Strany zelených Martinu Bursíku, i vám děkuju.

Martin BURSÍK, předseda Strany zelených
——————–
Děkuju za pozvání, na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
A politologům Jiřímu Pehe a Jacquesi Rupnikovi, díky, vážím si toho, že jste byli hosty, díky a na shledanou.