Policie uvedla státní zástupkyni v omyl

Senátor Jaromír Štětina vyzval dnes nejvyšší státní zástupkyni JUDr. Renatu Veseckou, aby se seznámila se svazky Bezpečnostní informační služby, které se týkají orgánů činných v trestním řízení a státních zástupců na severní Moravě včetně pana Radima Obsta, státního zástupce dozorujícího kauzu místopředsedy vlády Jiřího Čunka.

 

„Tyto svazky podle jejich autorů a spoluautorů, bývalých pracovníků BIS Petra Částečky a Vladimíra Hučína, obsahují důkazy, že Radim Obst obdržel bezpečnostní prověrku neoprávněně,“ říká Jaromír Štětina. „Pokud státní zastupitelství, které prověřovalo oprávněnost prověrky pana Radima Obsta, neobdrželo od policie tyto zásadní dokumenty, bylo policií uvedeno v omyl a nemohlo kvalifikovaně rozhodnout.“

 

 

Pavla Hájková

tisková mluvčí senátora J. Štětiny

tel. 776742420

 

 

V Praze dne 18. 5. 2007

 

 

Příloha: dopis senátora Jaromíra Štětiny nejvyšší státní zástupkyni ze dne 18.5.2007

 

 

Dopis nejvyšší státní zástupkyni

 

 

Vážená paní

 

Nejvyšší státní zástupkyně

JUDr. Renata Vesecká

 

Nejvyšší státní zastupitelství ČR

Jezuitská 4

660 55 Brno

 

 

 

 

 

Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně,

 

s radostí jsem uvítal začátkem března Váš pokyn, aby státní zastupitelství  Prahy 5 prověřilo, zda má státní zástupce Radim Obst, dozorující kauzu Jiřího Čunka, oprávněně bezpečnostní prověrku. Uvítal jsem i to, že se protikorupční policie začala tak rychle o tuto kauzu zajímat. Sám jsem již 12. března podal příslušníkovi policie vysvětlení. Informoval jsem ho, že zásadní informace, týkající se orgánů činných v trestním řízení a státních zástupců na severní Moravě včetně pana Radima Obsta, jsou obsaženy ve svazcích Silon, Dýka, Hrob a Špunt a v záznamu z 6.1.1999, který pořídil zdroj P400, případně záznamu ze 14.10.1999, pořízeného zdrojem „Jiný“, jejichž autory a spoluautory jsou bývalí důstojníci BIS pan Vladimír Hučín a pplk. Petr Částečka. Včera paní státní zástupkyně Hana Vrbová konstatovala, že prověrka pana Radima Obsta je v pořádku. Po rozhovoru s paní státní zástupkyní Hanou Vrbovou jsem nabyl dojmu, že jí policie nepředložila fakta, která obsahují uvedené svazky a uvedla tak paní státní zástupkyni v omyl.

Domnívám se, vážená paní nejvyšší státní zástupkyně, že byste se měla sama seznámit s obsahem uvedených svazků a na základě získaných informací rozhodnout, zda znovu prověřit oprávněnost bezpečnostní prověrky pana Radima Obsta.

 

 

 

S přátelskou úctou

 

 

Jaromír Štětina

 

 

 

V Praze dne 18. 5. 2007