Poldové a poldové

STŘEPY Z PARLAMENTU

Počátkem června dostal cenu MUDr. Františka Kriegla kurdský lékař, publicista, podnikatel a překladatel MUDr. Yekta Uzunoglu. V odůvodnění poroty Nadace Charty 77, která cenu každoročně uděluje, se zdůrazňuje dlouholetý a neohrožený boj dr. Uzunoglua za lidská práva a lidskou důstojnost. Za komunistického režimu, v roce 1979 byl vyhoštěn z Československa, vrátil se do Česka, kde byl v roce 1994 znovu zatčen a celých 31 měsíců vězněn.
Dvanáct let se na české polistopadové justici domáhá spravedlivého procesu a očištění svého jména. Doktor Uzunoglu se stal v 90. letech obětí spiknutí organizovaného zločinu a zkorumpované policie. Dodnes není osvobozen a policejní viníci spiknutí se snaží zahladit stopy zneužití moci veřejného činitele. Část policejních vyšetřovacích spisů byla skartována, policie už tři roky není schopna či nechce předvést korunního svědka.
Státní zástupce už dávno ztratil v tisícerých stránkách spisu přehled a soud není schopen přiznat, že nedokáže dr. Uzunoglua usvědčit.
Byl v roce 1994 zatčen a obviněn na základě udání tureckého občana, který žil v ČR pod falešným jménem a byl policejním agentem.
Případ Uzunoglu přesně charakterizuje stav našeho soudnictví a policie. Navštívíte li některé soudní stání v soudní budově na Karlově náměstí, budete svědky absurdního divadla. Aby vám nezhořklo na patře, doporučuji vzpomenout si na jiné policisty, kteří jsou schopni přes všechny politické tlaky a osočování jít za spravedlností bez ohledu na postavení podezřelých. Míním vyšetřovatele Kubiceho. Ten snímá hříchy za policii jako celek. Bez takových poldů se nehneme z místa a budou další Uzunogluové.