Podání žaloby na KSČM po květnových volbách

Advokátní kancelář Stanislav Němec vypracovala na žádost Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM návrh správní žaloby na KSČM. Komise shledává účelným předložit vládě návrh správní žaloby po květnových volbách do Poslanecké sněmovny. Nepovažuje za vhodné, aby vláda ve věci správní žaloby na politickou stranu podnikala příslušné kroky v době předvolební kampaně.

 

Správní žaloba v petitu navrhuje pozastavit činnost KSČM. Je zpracovaná kvalitně a komise ji bude projednávat na svém nejbližším zasedání,“ uvádí senátor Jaromír Štětina, předseda Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM.  „Podnětem k jejímu vypracování bylo usnesení Senátu Parlamentu České republiky č. 511 , které dne 30. října 2008 vyjádřilo podezření, že KSČM porušuje ústavu.“

 

 

 

Pavla Hájková

tisková mluvčí senátora Jaromíra Štětiny

tel. 776742420

 

 

 

V Praze dne 21. 4. 2010