Pobyt Timura Borčašvilliho byl legalizován

Gruzínský občan čečenské národnosti Timur Borčašvili, kterému vloni Odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra odmítl udělit azyl v České republice, obdržel dne 21. 7. 2010 od MV průkaz žadatele o azyl, čímž byl jeho pobyt v České republice legalizován. Lhůta pro vydání rozhodnutí o jeho žádosti byla prodloužena do 31. 12. 2010.

 

Na podzim roku 2009  vyjádřil  senátor Jaromír Štětina mínění, že rozhodnutí ministerstva vnitra neudělit Timurovi Borčašvilimu azyl je protiprávní a vzal Borčašviliho pod ochranu. Následně Krajský soud v Brně dne 23. 3. 2010 ve věci žalobce Timura Borčašviliho, který žaloval Ministerstvo vnitra, určil, že rozhodnutí  žalovaného Odboru azylové a migrační politiky o neudělení azylu se ruší a věc se vrací k dalšímu řízení.

 

 

Vrátit Timura Borčašviliho, aktivního  účastníka čečenské rezistence do vlasti, by znamenalo přímé ohrožení jeho života ze strany ozbrojených  formací  a tajných služeb tzv. prezidenta Čečenska Kadyrova,“ zdůrazňuje senátor Jaromír Štětina. „Úsilí mnoha lidí Borčašviliho zachránit, bylo korunováno prvním úspěchem.“

 

 

 

 

Pavlina Hájková

tisková mluvčí senátora Jaromíra Štětiny

tel. 776742420

 

 

V Praze dne 21. července 2010