Písemný přísvěvek k situaci ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci

Europoslanec Jaromír Štětina se písemně vyjádřil v rozpravě k situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci:

Podpořil jsem nelegislativní, tedy právně nezávaznou zprávu Evropského parlamentu o nutnosti uceleného přístupu EU k migraci, ve které se EP snaží politicky vymezit k celému souboru migračních otázek. Představení holistického přístupu k migraci je komplikovaným úkolem. Zpráva jako celek se bohužel, i přes dobré úmysly, v mnoha ohledech stala obětí hledání kompromisu mezi politickými frakcemi. Cíl Parlamentu představit komplexní přístup k migraci, tak nebyl zcela naplněn. Usnesení však také obsahuje mnoho velmi důležitých a přínosných prvků pro boj s migrační krizí, (jako například boj proti převaděčství, legální cesty pro uprchlíky či návratovou politiku a další). Vzhledem k tomu, že se většina bodů zprávy hlasovala „en bloc“, nebylo možné se k některým výše uvedeným problematickým bodům vyjádřit odděleně. Nepovažoval jsem však za odpovědné hlasovat proti celému usnesení EP, které představuje souhrn názorů a přístupů Parlamentu na komplexní téma fenoménu migrace. Závěrem oceňuji, že je usnesení pojato v solidárním duchu řešení migrační krize. Evropské řešení je nyní zapotřebí víc, než kdy jindy.