Písemný příspěvek europoslance Jaromíra Štětiny k rozpravě na téma dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Švédska

Podpořil jsem usnesení EP, které schvaluje žádost Švédska o dočasné jednoroční pozastavení povinnosti relokovat. Rád bych upozornil na fakt, že se jedná pouze o pozastavení relokačních rozhodnutí ve prospěch Švédska, povinnost relokace tedy Švédsku nezaniká, pouze se pozastavuje, a to plně v souladu s přijatými relokačními rozhodnutími. V roce 2015 Švédsko registrovalo zdaleka nejvyšší počet žadatelů o mezinárodní ochranu na obyvatele v EU (11 503 na milion obyvatel), spolu s tím se v současné době potýká s výrazným nárůstem počtu nezletilých osob bez doprovodu. Švédsko vždy bylo a je i nadále zemí, která k azylové politice přistupovala velmi zodpovědně a s obrovskou mírou jak lidské, tak finanční solidarity. Švédsko dlouhodobě a významně přispívá do evropských i globálních fondů na pomoc uprchlíkům. Nyní je Švédsko v nouzové situaci, kdy na svém území čelí náhlému přílivu obrovského počtu migrantů. Všechny tyto faktory přirozeně představují značnou zátěž pro švédský azylový systém. Švédsko chce i nadále zajistit žadatelům o mezinárodní ochranu důstojné zacházení a nezbytnou pomoc, žádá proto své unijní partnery o potřebnou solidaritu a čas pro lepší zvládání nouzové situace, které čelí.