Písemné vysvětlení hlasování: Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskac

Hlasoval jsem pro přijetí nařízení o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci. Nové nařízení umožní mnohem efektivnější zajišťování a zabavování majetku teroristů a jiných zločinců než doposud. Příjmy z trestné činnosti jsou každoročně odhadovány až na 110 miliard EUR. A až 98,8 % z těchto příjmů dnes zůstává v rukou pachatelů. Neúspěšnost zajištění či zabavení majetku zločinců je tak přímo alarmující. V období let 2010–2014 se podařilo zajistit pouze 2,2 %, zabaveno pak bylo jen 1,1 % z nich. Dosavadní legislativní úprava v podobě směrnice a rozhodnutí je příliš roztříštěná a členské státy ji k tomu nedostatečně provádí do svých právních řádů. Nová přímo použitelná norma umožňuje vzájemné uznání příkazů k zajištění či konfiskaci majetku napříč členskými státy. Nařízení navíc nově zavádí standardizované formuláře a také stanoví maximální 30denní lhůtu pro výkon příkazu z jiné země. Přijatý text také vhodně řeší odškodnění obětí trestné činnosti a to přímo ze zabaveného majetku.