Písemné vysvětlení hlasování – Podpora připojení k internetu v místních komunitách

Podpora připojení k internetu v místních komunitách Podpořil jsem návrh nařízení předložený Evropskou komisí, který umožní, aby více evropských občanů mělo přístup k vysokorychlostnímu internetu. Ten budou moci využívat v centrech společenského dění, jako například v parcích, knihovnách, nádrážích, náměstích či veřejných budovách. O účast v programu Wifi4EU s celkovou dotací 120 milionů eur se moci ucházet veřejné instituce, zejména obce s chybějícím nebo nedostatečným internetovým připojením. Podle odhadů Komise bude moci program využít až 6000 obcí. Vítám, že jednou z podmínek pro získání grantu bude, aby připojení bylo bez komerčního využití osobních údajů a bez jakýchkoli reklam. Jde o velmi dobrý příklad toho, jak mohou být unijní fondy čerpány ku prospěchu všech občanů Evropské unie. Díky tomu, že se na plénu EP návrh podařilo schválit, se bude program moci rozjet již začátkem roku 2018.