Písemné vysvětlení hlasování – Jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí

Jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí
Podpořil jsem svým hlasem změnu nařízení, díky které dojde k zavedení nového společného vzoru povolení k pobytu pro příslušníky třetích zemí. Cílem této změny je zlepšit technické a bezpečnostní prvky dokladu tak, aby se zabránilo jeho padělání. Díky nové podobě nařízení bude doklad obsahovat ty nejmodernější bezpečnostní prvky a zároveň se sjednotí jeho podoba na území členských států Evropské unie. Stávající podoba se používá již od roku 1997, je tedy jednoznačné, že je třeba jej přizpůsobit tak, aby odolal současným bezpečnostním výzvám a zabránilo se tak podvodům a dalšímu zneužití.