Pavel Kováčik: Štětina vykladačem Ústavy? Zrušme Ústavní soud!

Zdá se vám to absurdní? Nikoli. Členové horní komory Parlamentu, která má mizivou podporu české veřejnosti, se rozhodli, že budou posuzovat soulad s Ústavou ČR za instituci k tomu zřízenou – za Ústavní soud. Zřídili 16. listopadu senátní komisi pro posouzení ústavnosti parlamentní KSČM.

Pavel Kováčik: Štětina vykladačem Ústavy? Zrušme Ústavní soud! (16.11.2006) Reakce předsedy poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika na otázku novinářky – jak hodnotíte ustavení senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM? – z tiskové konference KSČM 16. listopadu.Pavel Kováčik:

„Jsem přesvědčen o tom, že i kdyby senátní komise fungovala déle, než je umožněno Jednacím řádem Senátu, který mění v souvislosti se senátními volbami svou kontinuitu, kdyby tato komise pracovala objektivně a nestranně, tak musí potvrdit, že KSČM existuje, funguje, pracuje a má všechny dokumenty v pořádku v souladu s ústavním pořádkem ČR. Protože • vzhledem k tomu, že např. náš zástupce nebyl do komise zvolen – si můžeme myslet, že známe motivy pana Štětiny, tak máme jisté pochybnosti o tomto kroku Senátu.

Jsme připraveni například navrhnout zrušení Ústavního soudu, protože stačí, že pan senátor Štětina, Mejstřík a několik dalších se rozhodnou, že oni jsou ti vykladači ústavy a nechají si to potvrdit pravicovou horní komorou. Jsme připraveni uvažovat o návrhu ozrušení vlády ČR, Parlamentu ČR • teď myslím PS, jsme připraveni zvážit i návrh na zrušení soudů, protože máme pana Štětinu a Mejstříka a další  ti nám to všechno řeknou. To je poloha, která je relevantní s uvažováním pana senátora Štětiny.

KSČM je strana působící v naprostém souladu s ústavním pořádkem. Jediné, co můžeme udělat, je pečlivě sledovat práci této komise a případně navrhnout Senátu, nebude-li tam vyslyšeno, pak PS,  zřízení komise, která by posoudila, jestli pan Štětina doopravdy umí číst. Protože to, co používá jako „argumenty“ z „našeho“ –  údajně –  programu, tak to tam prostě nestojí. Atmosféra, kterou šíří, názor, který šíří na KSČM, není v souladu ani s programem KSČM, ani Stanovami KSČM, ani se žádným z volebních programů • centrálních, komunálních, individuálních programů senátorských kandidátů KSČM.

My opakovaně navrhujeme např. přezkoumání procesu privatizace v ČR v 90. letech,my opakovaně navrhujeme zavedení zákona o plošných majetkových přiznáních od určité hranice majetku nahoru. Jsme opakovaně „trnem v oku“ těch, kteří v 90. letech kradli a teď se bojí, že přijdou o to, co nakradli. Používají takovéto pány senátory Štětiny k tomu, aby vypouštěli kouřovou clonu antikomunismu vždycky, když je potřeba takovou lumpárnu překrýt. Přesto budeme i tuto poslední lumpárnu bedlivě sledovat“.

V další  části tiskové konference upřesnil pan Kováčik náklady na senátory a jejich činnost v nejrůznějších komisích a „komisích“ těmito slovy: „Když se projednává rozpočet Senátu, tak vím, že náklady na 1 senátora jsou o 20 % vyšší, než náklady na 1 poslance…“

autor: Tisková mluvčí ÚV KSČMzdroj: Oddělení informací ÚV KSČM