Otevřený dopis senátora Štětiny senátoru Volnému

Vážený pane senátore Volný,

dne 21.září 2007 projednávalo plénum Senátu Návrh senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka, Richarda Sequense, Josefa Novotého, Jana Horníka a Jaromíra Štětiny, kterým se mění zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších právních předpisů.

Ve svém vystoupení k tomuto tisku jste Senát informoval o svém věznění v době normalizace. Ubezpečuji Vás, pane senátore, že si vážím každého, kdo před rokem 1989 projevil občanskou statečnost a protestoval proti normalizačnímu režimu a sovětské okupaci, tak jako Vy. Nebyl to čin obecně rozšířený, ba naopak výjimečný a zasluhuje uznání. Být ve vyšetřovací vazbě tehdejších orgánů činných v trestním řízení nebylo nic příjemného, vím to z vlastní zkušenosti.

Problém mám ovšem s s tímto Vašim prohlášením, cituji: „Zatímco já jsem seděl v komunistickém vězení, tak kolega Štětina byl členem Komunistické strany Československa.“ Obávám se, vážený pane senátore, že jste Senát touto informací uvedl v omyl, neboť toto tvrzení není pravdivé.

Byl jsem členem Komunistické strany Československa v době Pražského jara od roku 1967 a svoje členství jsem sám ukončil záhy po přijetí moskevských protokolů o dočasném pobytu sovětských vojsk u nás na podzim roku 1968. Bylo to tedy dlouho před tím, než jste byl vyšetřován.

Zhruba čtyřicet let bojuji proti bolševismu a sovětismu a to se všemi profesními a osobními důsledky, které z toho vyplývaly. V době svého členství v KSČ na Vysoké škole ekonomické jsem byl členem týmu, který usiloval systematicky a racionálně právě o debolševizaci komunistické strany. Komunistickou stranu jsem poslal k šípku ihned po poznání, že komunismus je nereformovatelný. Z těchto důvodu je pro mne snaha upozorňovat na neústavnost dnešní KSČM jen přirozeným pokračováním mých mnohaletých úsilí.

Váš projev se sice netýkal meritu projednávaného návrhu zákona, nicméně, když už jste cítil potřebu toto pravidlo porušit, bylo by zřejmě vhodné se seznámit s lehce dostupnými fakty a dokumenty. To jste neudělal a vystavil jste Senát a sám sebe jistému stupni znevážení.

 

Tento dopis píšu jako dopis otevřený.

Srdečně

Jaromír Štětina