Otevřený dopis prezidentu Václavu Klausovi

Otevřený dopis prezidentu Václavu Klausovi

Tisková zpráva senátora Jaromíra Štětiny

Senátor Jaromír Štětina dnes otevřeným dopisem požádal prezidenta republiky Václava Klause, aby se omluvil Konfederaci politických vězňů za své nedávné výroky.

„V rozmezí několika málo dní na přelomu starého a nového roku jste znevažujícím způsobem komentoval snahy mnoha českých občanů o právní řešení  existence Komunistické strany Čech a Moravy.  Nejdříve jste označil volání po zákazu  KSČM za směšné, v novoročním projevu jste pak úsilí vypořádat se právními demokratickými prostředky s ostudnou poslední stalinskou komunistickou stranou v Evropě označil za ´včerejší bitvy´ jež bojovat ´není příliš obtížné a odvážné´ “, zdůrazňuje v dopise Václavu Klausovi Jaromír Štětina.
Senátor Štětina informuje pana prezidenta Klause, že Konfederace politických vězňů soustavně a dlouhodobě požaduje zrušení KSČM.

Pavla Hájková

tisková mluvčí senátora Jaromíra Štětiny
tel. 776742420

V Praze dne 2. ledna 2008

Přílohy:

a/  Text znění dopisu Jaromíra Štětiny prezidentu Václavu Klausovi ze dne 2. ledna 2008
b/  Rezoluce KPV ČR, která zazněla na Festivalu Mene Tekel dne 25. února 2007
c/  Text petice www.zrusmekomunisty.cz

Příloha č. 1:

Vážený pane prezidente,

 

dovolte mi, abych Vám popřál v roce 2008 hodně zdraví, rozvahy, nadhledu a životní spokojenosti.

Dovoluji si Vás, jako jeden z  281 členů parlamentu České republiky, kteří mají zavazující právo a povinnost zvolit v blízké době nového prezidenta,  poprosit tímto otevřeným dopisem o laskavost.

V rozmezí několika málo dní na přelomu starého a nového roku jste znevažujícím způsobem komentoval snahy mnoha českých občanů o právní řešení  existence Komunistické strany Čech a Moravy.  Nejdříve jste označil volání po zákazu  KSČM za směšné, v novoročním projevu jste pak úsilí vypořádat se právními demokratickými prostředky s ostudnou poslední stalinskou komunistickou stranou v Evropě označil za „včerejší bitvy“ jež bojovat „není příliš obtížné a odvážné“.

Rád bych Vás, vážený pane prezidente, informoval o tom, že požadavek vytvořit právní normy, které by se postavily proti snahám o rehabilitaci komunismu, už například vyjádřilo takřka 75 000 lidí, včetně velkého množství českých občanů hodných úcty a respektu,  podpisem pod petici www.zrusmekomunisty.cz.  Soustavně a dlouhodobě požaduje ve svých dokumentech zrušení KSČM  Konfederace politických vězňů, jejichž přibližně šest  tisíc ještě žijících členů podezírat veřejně z nedostatku odvahy je minimálně nezdvořilé.

Myslím, že by ani stav ostrého předvolebního boje  neměl dovolit prezidentovi snižovat se k invektivám  vůči těm občanům, kteří si myslí něco jiného než jejich hlava státu. Prosím, vážený pane prezidente, omluvte se těm, kteří se bez postranních úmyslů, vedeni vyššími principy mravními,  dlouhá léta či dokonce desetiletí snaží  zbavit naši zemi bolševického dědictví. Pane prezidente, nezesměšňujte  politické vězně a občany, kteří mají jiný názor než vy.

 

 

S přáním všeho dobrého

 

Jaromír Štětina

senátor

 

 

V Praze dne 2. ledna 2008

 

 

Přílohy:

  1. Rezoluce  KPV ČR, která zazněla na Festivalu Mene Tekel dne 25. února 2007
  2. Text petice www.zrusmekomunisty.cz

 

 

Příloha č. 2

 

Rezoluce

Rezoluce, která byla schválena Radou KPV ČR a byla přečtena v den zahájení Festivalu Mene Tekel dne 19. února 2007 v Senátu PČR a na ukončení festivalu dne 25. února 2007 na Staroměstském náměstí na balkoně Paláce Kinských.

 

 

Rezoluce

 

My, občané demokratického státu České republiky, oddaní svobodě a právu, my, kteří jsme bojovali ve válce a ilegalitě proti zlomocným režimům nacismu a komunismu, my, kteří jsme prožili dlouhá léta v komunistických otrockých táborech a věznicích, utlačovaní a ponižovaní komunistickým násilnickým majestátem, chceme bránit právo a svobodu těžce a draze znovunabytou, a to všemi prostředky, protože je to naše svatá povinnost vůči příštím generacím.

Chceme hájit naše právo na individualitu svobodného občana a lidská práva demokratické společnosti. Z tohoto místa u příležitosti výročí uchvácení moci komunistickou diktaturou v únoru roku 1948 a nastoupení bezohledné diktatury a krvavé třídní nenávisti komunistickým režimem vyhlašujeme svůj požadavek k ochraně svobody a práva a trvalého zajištění demokratických principů naší politiky.

Požadujeme, aby se konečně politické a společenské reprezentace jednoznačně vyjádřily ke zločinné komunistické ideologii a zločinnému jednání komunistické strany, aby byla komunistická ideologie jednou provždy vyřazena z řad lidské slušné společnosti,aby byla komunistická strana zakázána ze zákona, jako je tomu v případě strany nacistické, aby politická a společenská reprezentace našeho státu se jednoznačně distancovala od všech forem a odstínů zamlžování komunistické odpovědnosti a omluv jednání komunistů, aby tyto postoje se staly etickou normou, kde právo je spojeno s povinností a jednání každého občana s odpovědností, proto Mene, mene, tekel ufarsin, tedy bude sečteno, zváženo a zlé skutky budou potrestány.

 
Za Konfederaci politických vězňů ČR

MUDr. Naděžda Kavalírová – předsedkyně

 

 

 

Příloha č. 3

 

www.zrusmekomunisty.cz

Znění petice:

       www.zrusmekomunisty.cz

Poslanci! Senátoři!

My, níže podepsaní občané České republiky, prohlašujeme:

Komunisté v naší zemi jsou stejným ohrožením demokracie, jako byli kdysi nacisté. Patnáct let po listopadu 1989 usilují o získání moci, aniž by alespoň vyjádřením lítosti a omluvou přispěli k tomu, aby se náš národ vyrovnal se svou komunistickou minulostí. Nezřekli se symbolů a názvu, které pro tisíce občanů znamenaly smrt a pro statisíce vyhnání, ztrátu svobody, majetku, půdy či zaměstnání nebo zákazy studia. Trvá-li KSČM na názvu „komunistická“, trvá tím na třídním boji, diktatuře proletariátu a omezení vlastnických práv občanů jako na ideologii, kterou je třeba uskutečnit v praxi. Pak je nutné požadovat její vyloučení z demokratické soutěže politických stran. S úctou k památce zničené země a statisíců zmarněných životů spoluobčanů žádáme poslance a senátory, aby přijali právní normu, která by zakázala propagaci nacismu, komunismu a fašismu v názvech a programech politických stran. Vyzýváme Vás, ve jménu budoucnosti, zakažte symboly diktatury!

Petiční výbor: Pavel Bobek, Ladislav Smoljak, Jan Urban, Jakub Jareš