Otevřený dopis Jaromíru Štětinovi

Vážený pane senátore!
Při letošním listopadovém zasedání Senátu nás zaujalo Vaše pokračující úsilí o diskreditaci komunistické strany. Stalo se to trvale Vaším senátorským programem? Považujete ještě Listinu práv a svobod za základ demokracie i v 21. století?
Z vašeho vystupování vyzařuje nenávist k období, které jste na rozdíl od jiných před rokem 1989 prožíval nadmíru úspěšně. Všichni jsme očekávali, že jako jediný senátor Strany zelených budete právě Vy prosazovat cíle této strany. Je ale vidět, že to není Vaše parketa, protože vystupujete jen jako praporečník antikomunismu. Pravdu a lásku z listopadu 1989 vystřídal tvrdý boj o pozice a argumenty nahradila ideologická předpojatost.
Meziválečné období po zrodu ČSR v roce 1918 trvalo jen 20 let, ale zapsalo nás do historie jako demokratický, hospodářsky a společensky vyspělý stát ve středu Evropy.
Pan prezident hrdě prohlašuje, že právě on obnovu kapitalismu v konci roku 1989 v Československu zahájil. Základem se stala kuponová privatizace, dávající zdánlivě rovnou šanci každému zbohatnout při rozdělování vlastnictví společenského, které se za předchozích 40 let v ČSSR vytvářelo.
Avýsledek?
Před rokem 1989 se příliš mluvilo o práci, a teď naopak o narůstajících dluzích: miliardové státní, milionové obecní a mnohatisícové jednotlivých zadlužených domácností. Téměř půl milionu občanů se v roce 2005 léčilo na psychiatrii, tisíce skončily v přeplněných věznicích a další jako bezdomovci v ulicích měst a obcí.
V 90. letech se sliboval a očekával velký ekonomický růst. Místo toho díky nepovedené transformaci se vrátila úroveň HDP na výši roku 1989 až po 10 letech. Tisíce lidí jsou nuceny žít ze sociálních podpor, protože nemohou získat po zrušení jejich pracovišť jiné zaměstnání; blížíme se k nežádoucímu standardu EU, kde je až 16 % chudých rodin.
Lidé věřili, že se z totalitního režimu odstraní kritizované nepravosti a práva i občanské svobody s novou demokracií přibudou. Místo toho se za 17 let otevřely nůžky mezi těmi, co zbohatli a ostatními, kterým zbylo právo vyjádřit se ve volbách. Ani to jim však radost nepřináší, protože vítězná ODS není schopna ani po půl roce sestavit důvěryhodnou vládu. Vaše antikomunistická karta má především zastřít neschopnost současné politické elity hledat společnou cestu.
Našich 10 milionů občanů si zaslouží dostat svoji krásnou zemi mezi prosperující státy EU co nejdříve. Škoda každého promarněného dne.

Foto popis| Věž táborského hradu Kotnov
Foto autor| FOTO – Josef CÍSLER

O autorovi| Levicové kluby žen Ústeckého kraje, Chomutov