OTÁZKA PRO . . .

OTÁZKA  PRO…

Olgu Medlínovou, ředitelku Oblastní charity ve Strakonicích:

* Charita připravuje v těchto dnech velmi netradiční akci „vagon“. Můžete nám tento projekt přiblížit?

„Sdružení Česká katolická charita dostalo na léto možnost využít železniční vagon pro výstavu fotografií Jindřicha Štreita z Ingušska a Čečenska. Cílem je informovat veřejnost o činnosti charity a získat dobrovolníky. Záštitu nad výstavou má senátor, novinář a spisovatel Jaromír Štětina a biskup Václav Malý. Vůz je pokreslen sprejery, aby byl na první pohled zajímavý a netradiční. S organizací celé akce nám pomáhají další dvě občanská sdružení, a to Koník a Polidon tím, že získávají dobrovolníky. Klienti Polidonu také zahájí výstavu krátkým kulturním vystoupením. S těmito neziskovými organizacemi spolupracujeme velmi úzce v rámci projektu Trojlístek, který je financován Evrposkou unií a státním rozpočtem ČR z fondu Phare 2003 RLZ. Ve vagonu veřerjnost nalezne též výrobky obyvatel Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích, který charita provozuje, dozví se více o projektu Trojlístek i o činnosti obou spolupracujících občanských sdružení.“

Foto popis|
Region| Jižní Čechy