O převlékačích a antikomunismu

SLOVO MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ

Jedna moje kamarádka, členka KSČM, dříč, se kterou se život nemazlil, ženská, která svoje tři děti v podstatě vychovávala sama, oslavila nedávno kulaté životní jubileum. Ve své podstatě to není nic ojedinělého a každého z nás nějaká ta oslava vždy dostihne. Andělka, jak se ona zmíněná přítelkyně jmenuje, slaví své narozeniny 16. listopadu. Ato je podle ní velké štěstí, protože narodit se o jeden den později, určitě by narozeniny neslavila vzhledem k tomu, co se v naší zemi každého 17. listopadu od roku 1989 odehrává. Zvlášť v letošním roce si nechávají někteří komunistobijci obzvlášť záležet. Antikomunismus se stal pro politické strany součástí programu a pro některé ústavní činitele, jako jsou pánové Mejstřík a Štětina, programem jediným. Patřím již také bohužel mezi pamětníky a znám mnoho lidí, kteří v době socialismu, aniž by museli, lezli lidově řečeno bývalým stranickým funkcionářům až tam. Ani já, i když jsem byla ve vedoucí funkci v Kojeneckém ústavu v Plzni, jsem neznala osobně vedoucího tajemníka městského výboru KSČ, natož krajského. Ale tito lidé si uměli cestu vždy najít a patřili mezi ty nejhorlivější z horlivých. Mnohdy to nebyli ani členové strany, ale jejich patolízalství neznalo mezí. Dokonce jedna paní lékařka, také moje (ovšem dnes již bývalá) kamarádka, jejíž maminka byla předsedkyní ZV ROH a patřila mezi největší školitele v socialistické škole práce, se dnes kamarádí s panem hejtmanem Plzeňského kraje a dalšími představiteli kraje a města. Paní primářka potřebuje dnes pro svůj profesní život a život své rodiny zcela někoho jiného. Již zapomněla na sliby přátelství až za hrob a eventuální setkání se mnou jí evidentně nedělá dobře. A tak bych mohla jmenovat další a další. Ale v takové situaci jsme určitě každý z nás. Jsme pouze slušní a těmto lidem to neříkáme do očí. Oni však, aby se očistili od »rudého zla«, kopou kolem sebe, zakládají různé komise, aby zhodnotili, zda činnost legálně zvolené parlamentní strany není protiústavní, všichni byli v odboji proti komunismu (který tady nikdy nebyl), zloději a vrazi jsou navrhováni na vyznamenání.
Před 17 lety přesně 29.11.1989 byl odstraněn z Ústavy článek 4 o vedoucí úloze KSČ. I já jsem přesvědčena, že sympatie lidí s naší politikou nezískáme formou příkazu, ale pouze naší prací. KSČM se poučila a za 15 let své činnosti prostřednictvím poslanců, senátorů a zastupitelů na všech úrovních má co hodnotit. Nejsme bezejmenná sekta, která se zabývá nesmyslnými věcmi. Jsme politická strana, která ve volbách do PS i komunálních nabídla ve svých programech řešení problémů, které občany trápí. Kromě vnitřních chyb, kterých jsme se někde dopustili (např. nedostatečný počet kandidátek), i tím se bude zabývat 2. prosince ÚV KSČM, zapůsobil opět nenávistný antikomunismus. Všichni se spojili proti jedinému nepříteli této země, proti KSČM. Atmosféra kolem vyjednávání vlády tomu také nahrává. ČSSD, která o sobě říká, že je levicovou stranou, se raději spojí s ODS (děje se tak v řadě obcí) a zradí tak (pokolikáté již?) svoje voliče. Údajně spojení s KSČM by ovlivnilo další rozvoj obcí, neboť u kohoutku s penězi budou pravděpodobně ministři ODS, a ti budou rozhodovat o příslušných dotacích. Dochází tak paradoxně v tichosti k ovládnutí společnosti jednou stranou. Nebude to zapsáno v Ústavě, ale bude to jednoznačně dáno diktátem peněz. Dočetla jsem se v jednom článku, že dochází k rudému odlivu z radnic, a to i tam, kde KSČM komunální volby vyhrála. Ano, můžeme hovořit o modrém přílivu a v podstatě zradě na voličích. S voliči je manipulováno a neberou se ve své podstatě vážně. Obcházením výsledků voleb se tak dostávají na radnice zástupci různých pidistran a stran stále připravených ke všemu, kteří pro svá křesla udělají maximum. ODS by nejraději vládla v celé zemi a dělá vše proto, aby její modré ptactvo zahnízdilo i v té nejmenší obci. Používá k tomu způsoby, které jsou všechno jiné než demokratické. Hrozí svým místním sdružením odebráním licence. Moc chutná velmi a je až s podivem, jak občané, kterým vadila vláda jedné strany před 17 lety, tento způsob získávání vlády i tam, kde voliči rozhodli jinak, tolerují. Mladým lidem jsou vymývány mozky různými pořady, ať již v televizi či rozhlase, neslyší nic jiného než to, že komunisté jsou zločinci a KSČM je nedemokratická strana. Musela jsem se usmívat, když jsem zahlédla část vystoupení předních funkcionářů ODS na stranickém kongresu (tak, jak nám to nabídla TV). Autoritativní vystupování předsedy Topolánka a některých místopředsedů, kdy si zvláštním »demokratickým« způsobem říkali o své funkce, upozorňování delegátů z jednotlivých regionů, že musí »poslouchat« tak, jak »centrum« rozhodlo, mě ujistilo, že ani tato strana nemůže růst až do modrého nebe.

Foto popis|
O autorovi| místopředsedkyně ÚV KSČM