O pátých kolonách

ZKRAJE TÝDNE

Před časem jsem požádal Parlamentní institut o odpověď na otázku, zda není odmítání radarové stanice Komunistickou stranou Čech a Moravy trestným činem vlastizrady. Samozřejmě jsem věděl, že k jeho naplnění je třeba zejména spolupráce s cizí mocností, což je zatím obtížně prokazatelné, chtěl jsem však zmínit smutnou skutečnost, že komunistické stanovisko snižuje obranyschopnost republiky. Parlamentní institut na tento fakt ve své zprávě také poukázal. Stejným poškozováním obranyschopnosti státu je i úsilí KSČM o vystoupení České republiky z NATO. Velmi přesně to vyjádřil na jedné z mezinárodních komunistických konferencí v Praze soudruh Hassan Charfo, který je vedoucím mezinárodních styků ÚV KSČM: „Členství v NATO znamená, že Česká republika ztratila své právo činit nezávislá a ekonomická rozhodnutí. Zrušení členství naší republiky v tomto agresivním paktu… je politickým požadavkem nejvyšší důležitosti.“ Podle trestního zákona je snižování obranyschopnosti státu trestným činem teprve tehdy, je-li příslušnému subjektu prokázán úmysl obranyschopnost snížit. I cílený záměr, úmysl komunistů, stejně jako jejich spolupráce se zahraniční mocností je dosud obtížně prokazatelný.
Nedávno předseda KSČM Vojtěch Filip vystoupil proti účasti našich vojáků v Afghánistánu. Vyslovil se tím, stejně jako jiné oficiální orgány strany, pro neplnění spojeneckých závazků našeho státu, čímž opět zaútočil na obranyschopnost státu.
Hlava první trestního zákona (Trestné činy proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci) je ve svých formulacích nesmlouvavá. V tomto ohledu žádný soud neodsoudí KSČM či přidružené filiálky, jako je hnutí Ne základnám, ani z vlastizrady, ani z rozvracení republiky, ani ze sabotáže. Komise Senátu Parlamentu pro zkoumání ústavnosti KSČM identiřkovala nedávno celkem sedmdesát šest případů indikujících porušení zákona a Ústavy ČR ze strany KSČM. Ani tato komise snižování obranyschopnosti státu ze strany KSČM mezi indicie trestného činu nezařadila.
Jak tedy posoudit nebezpečné počínání KSČM? Za španělské občanské války se zeptali generála Moly, která ze čtyř frankistických kolon dobude Madrid. Odpověděl: „Bude to pátá kolona frankistických přívrženců ve městě.“ Termín „pátá kolona“ se pak vžil pro označení politické skupiny působící proti svému státu.
Ruská federace kritizuje politiku NATO a je svými politickými a vojenskými demaršemi protivníkem radarové stanice v Česku. Slovník KSČM se s dikcí Kremlu vzácně shoduje a staví české komunisty do role páté kolony Moskvy v našem státě.
Čeští vojáci bojují v Afghánistánu a plní své spojenecké závazky. Naše jednotky v jihoafghánském Lógaru volají po posilách pro provinční rekonstrukční tým, který se tam snaží povznést hospodářství, školství a zdravotnictví. Čeští komunisté to odmítají. Vládní návrh zesílit naši účast v mezinárodních jednotkách bude brzy projednáván v obou komorách parlamentu. Není vyloučeno, že komunisté spolu se sociálními demokraty posílení našich sil zablokují. Nebude to trestné. Ale bude to nemravné. Vůči našim vojákům i vůči našim spojencům. Jak lahodně to bude ruské generalitě znít.

Foto popis|

O autorovi| Jaromír Štětina, senátor a publicista