Nový zákon o větrné energii

Václav SOCHOR, moderátor
——————–
„Buďme rádi, že po všech těch výměnách názorů konečně je“, tak lze shrnout názor ekologů a stoupenců výstavby větrných elektráren na nedávno přijatý zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Senátor Jaromír Štětina v dubnovém vysílání BBC vyjádřil radost nad tím, že po Poslanecké sněmovně prošel zákon i Senátem.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /zvukový záznam/
——————–
To je zákon, který jsme potřebovali jako sůl a není jenom pro nás, je opravdu pro naše děti a naše vnuky. A já děkuji těm, kteří se se mnou pokoušeli dostat do Senátu návrh zákona do podrobné rozpravy, což je procedurální předpoklad k prosazení pozměňovacích návrhů, kterým bysme chtěli zákon ještě více přiblížit evropským normám a potřebám drobných investorů.

Václav SOCHOR, moderátor
——————–
Zákon začne platit, přestože nebyl parafován ani vetován prezidentem. Jak ovšem naznačilsenátor Štětina, znění zákona vyvolává další debaty a jedna z nich se včera uskutečnila v Praze. Na konferenci o využitelnosti větrné energie vystoupil i předseda České společnosti pro větrnou energii František Šustr, kterého teď mám na telefonu. Dobré ráno.

František ŠUSTR, předseda České společnosti pro větrnou energii
——————–
Dobré ráno.

Václav SOCHOR, moderátor
——————–
Odborníci o tom novém zákonu říkají, že to je právní norma, kterou budou nutně provázet dětské nemoci, ale že se s ní třeba lidé naučí žít. Co zákonu říkáte vy?

František ŠUSTR, předseda České společnosti pro větrnou energii
——————–
Samozřejmě musím souhlasit s předchozím názorem pana poslance Štětiny, s tím, že ten zákon je zcela obrovským krokem vpřed, to je nepopiratelné. Protože vlastně otevírá teprve ty možnosti podnikání, viz. garance, to je základní taková, základní věc v tom zákonu je v tom, že garantuje těm podnikatelům určité podnikatelské prostředí, dává tomu určitý rámec, a to je nepopiratelně nesporný krok vpřed. Protože tvorba tohoto zákonu, první pokusy se dají datovat už do roku 1995 a po deseti letech této práce, která excelovala teď v závěru letošního roku nebo v začátku letošního roku, tak se …, a že byla korunována úspěchem, tak to je nepopiratelný krok vpřed /souzvuk hlasů/ Česku republiku.

Václav SOCHOR, moderátor
——————–
Ten zákon, ten zákon podle vás může fungovat v té současné podobě? Senátor Štětina hovoří také o potřebě nebo nutnosti prosadit pozměňovací návrhy. Považujete to vy za nutnost?

František ŠUSTR, předseda České společnosti pro větrnou energii
——————–
Samozřejmě je nutné pracovat dál na těch nedostatcích, který ten zákon v současné době má. Přesto ten zákon se dá již v praxi využívat, poněvadž tento zákon vlastně nabízí investorům dva modely, jak tedy postupovat při přípravě projektu, spíše tedy, jakou zvolit formu úhradu za dodanou elektrickou energii. Buď je princip, tedy využití fixní výkupní ceny nebo princip takzvaného zelenýho bonusu. Právě ten zelený bonus je spojenej, bych řekl, s těma největšíma nedostatkama, právě že nutně ještě vyžaduje prováděcí vyhlášky.

Václav SOCHOR, moderátor
——————–
Ten zelený bonus, on spočívá v tom, abychom to připomněli, že výrobce energie nemusí spoléhat na patnáct let garantovanou tedy výkupní cenu a pokud si sám sežene vlastní odběratele, distribuční společnost mu k dohodnuté ceně přidá finanční bonus stanovený Energetickým regulačním úřadem. Jsou podle vás ty zelené bonusy dostatečnou motivací?

František ŠUSTR, předseda České společnosti pro větrnou energii
——————–
Myslím si, tak jak včera to aspoň zaznělo v té diskusi na té konferenci, tak že podle vysvětlení, který poskytovali především zpracovatelé a konzultanti z tohoto zákona, by mohl, by mohl tedy být větším motivačním stimulem než třeba fixní výkupní cena. Ale to teprve ta praxe ukáže. A tohle právě musí projít těmi dětskými nemocemi a musí se to pozměnit tak, aby to opravdu bylo tak, jak ta myšlenka je postavená, tudíž aby to bylo mírně lepší než fixní výkupní cena.

Václav SOCHOR, moderátor
——————–
Není, pane Šustře, ale jednou z těch nemocí i to, že dost lidí odmítá vůbec myšlenku větrné energie? Podívejme se na to, jak to dopadlo … Zákonná norma je jedna věc, ale přístup obyvatel je věc druhá, že jo. Když odmítnu větrnou elektrárnu jenom proto, že mi hyzdí horu, na kterou má výhled, tak to asi není jako ten přístup, který by byl potřeba.

František ŠUSTR, předseda České společnosti pro větrnou energii
——————–
Já si myslím, že tady je chybou nebo ukazuje se malá práce, bych řekl, osvětová práce právě v této oblasti. Protože většinou to vychází z toho, že ti občané nejsou informováni. Jsou tu samozřejmě různé zájmové skupiny, tyto zájmové skupiny používají argumentace, jedna, která dost vehementně prosazuje, bych řekl, zrealizování obrovských větrných parků a tomu se jistě občané brání. Ale na druhé straně zase, pokud je to menší skupina větrných elektráren a podobně, tak tam si myslím, že není na místě takováto argumentace, protože výškových staveb je velká spousta v naší krajině, a přesto, bych řekl, pro nim nikdo takhle se nestaví a nebojuje takovýmto, bych řekl, dost ostrým postupem.

Václav SOCHOR, moderátor
——————–
Já vám děkuji za rozhovor. Předseda České společnosti pro větrnou energii František Šustr.