Nový rozhovor s Jaromírem Štětinou

Portál právě vydal knižní novinku Brutalita moci. Jedná se o další rozhovor s Jaromírem Štětinou, který s ním vedla tentokrát Pavla Hájková. Mapuje posledních šest let jeho života, kdy se z válečného zpravodaje stal senátorem. Volně tak navazuje na předchozí knihu rozhovorů Život v epicentru (Portál, 2003).

Kniha je rozdělena do deseti kapitol. Hlavní témata se točí kolem politiky – domácí (komunismus, sametová revoluce, působení v Senátu) i zahraniční (Rusko, Afghánistán, války, terorismus). Jaromír Štětina se nebojí pustit ani na tenký led víry – porovnává křesťanství a islám, vyjadřuje svoji zkušenost s oběma náboženstvími a svůj postoj k nim. K islámu se vrací i v tématu terorismu a dokumentuje, že nebezpečím není samotné náboženství, ale jeho zneužití radikálními islamisty k politickým cílům. Často také ve svých úvahách čerpá z doby, kdy působil jako válečný reportér – během 14 let zažil války v Čečensku, Afghánistánu, Abcházii, Jižní Osetii, v Etiopii, Kosovu i jinde. Vysvětluje své názory, využívá svých bohatých zkušeností, přenáší je do současnosti a pokouší se hledat cesty, které mohou vést ze začarovaných kruhů násilí, netolerance a nepochopení. Řešení vidí v úctě k jinakosti, ohleduplnosti k cizí kultuře a víře, v neustálé přítomnosti humanistických principů v politických postupech, v odumření euroatlantické nadřazenosti a cílevědomém a nerozlišovaném chránění lidských práv bez ohledu na geografické teritorium.

Zajímavé jsou i Štětinovy odpovědi k domácí politice. Popisuje svoje působení v KSČ, včetně rodinného ideového zázemí, pozdější vyšetřování ze strany StB i svoje dnešní vystupování proti komunismu a ústavnosti KSČM. Hovoří o své angažovanosti v kauze Vladimíra Hučína, zmiňuje i případ Jiřího Čunka. Závěr patří reflexi jeho senátorského působení od roku 2004 dodnes, kdy kromě vlastních postřehů a pozorování senátorského prostředí odhaluje i politické pozadí některých kauz (boj proti extremismu, CzechTek, volba prezidenta aj.).

Všemi kapitolami se jako ústřední motiv prolínají základní lidské ctnosti a neřesti, které Štětinu silně oslovily už v dětství v alegorické podobě Braunových soch v Kuksu u Dvora Králové nad Labem. Víra, Naděje, Láska, Trpělivost, Moudrost, Statečnost, Cudnost, Píle, Štědrost, Upřímnost, Spravedlnost a Pýcha, Lakomství, Závist, Smilstvo, Obžerství, Hněv, Lenost, Zoufalství, Lehkomyslnost, Pomluva, Lstivost – ty se promítají v jednotlivých tématech knihy, přičemž ze všech zřetelně vystupuje hlavní Štětinovo krédo: lidskost.

Slavnostní křest knihy za účasti Jaromíra Štětiny i Pavly Hájkové, spojený s besedou a autogramiádou, se uskuteční 14. května v 16 hod. na veletrhu Svět knihy.