Novela návrhu zákazu propagace komunismu

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor
——————–
To první téma bude ale domácí a velmi čerstvé. Jak jste slyšeli před chvílí, senátoři dnes odpoledne diskutovali o novele trestního zákona, která by vedle propagace nacismu zakázala i propagaci komunistického režimu a komunistických symbolů. V Senátu je Martina Lustigová. Dobrý večer.

Martina LUSTIGOVÁ, redaktorka
——————–
Dobrý večer.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor
——————–
Martino, podobná debata proběhla už při prvním předložení podobné novely, kterou v minulém volebním období zamítla Poslanecká sněmovna. Změnily se nějak argumenty?

Martina LUSTIGOVÁ, redaktorka
——————–
V podstatě příliš ne. Někteří senátoři stejně jako minule hovořili například o protiústavnosti novely. Kritici označují návrh za nedemokratický a hovoří o snaze politicky likvidovat KSČM. Naopak zastánci normy poukazují například na nedemokratické metody komunistického režimu. Ta dnešní rozprava byla místy hodně osobní. Senátoři se nevyhnuli osobním výpadům. Například senátor Jaromír Volný z Občanské demokratické strany uvedl, že zatímco on byl v komunistickém vězení, jeden z předkladatelům novely, Jaromír Štětina byl členem Komunistické strany Československa. Ještě připomenu, že obdobnou novelou, obdobnou novelu odmítla v minulém volebním období Poslanecká sněmovna. Bylo to hlasy komunistů a většiny přítomných sociálních demokratů.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor
——————–
Ukázalo se tedy, že od toho minulého projednávání se síly v Senátu nějak výrazně proměnily?

Martina LUSTIGOVÁ, redaktorka
——————–
Myslím, že ne. Argumenty jsou podobné. Zajímavé je, že proti novele vystupují někteří pravicoví senátoři, kritizují například právní vady. Senátor Jaroslav Kubera mi třeba řekl, že pokud se dříve nepodařilo zakázat komunistickou stranu, je možné ji dnes porazit jedině ve volbách. Jiná cesta podle něj není. Lidovecký senátor Petr Pithart mi zase řekl, že nejhorší jsou zákony, u kterých není záruka, že budou vždycky použity a sankce bude vždy uplatněna.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor
——————–
Lze tedy odhadnout, jaký bude nakonec osud této novely?

Martina LUSTIGOVÁ, redaktorka
——————–
To je podle mě velmi těžké odhadovat novelu teď projednají senátní výbory, pak se dostane znovu do pléna Senátu, možná můžeme očekávat další vzrušenou debatu. A pokud Senát návrh schválí, bude o něm jednat poslanecká sněmovna. Samozřejmě je otázka, jak se k návrhu poslanci případně postaví, a na půdě sněmovny můžeme čekat další kolo bouřlivých diskusí. Odhadovat teď osud novel je podle mě předčasné. Má před sebou ještě dalekou cestu.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor
——————–
Říká Martina Lustigová. A v našem senátním studiu je také senátor za Stranu zelených, Jaromír Štětina, který patří ke spoluautorům novely a je častým kritikem KSČM. Dobrý večer.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Dobrý večer.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor
——————–
Pane Štětino, nejprve osobní otázku, jak jsme slyšeli, senátor za ODS Jaromír Volný vás při dnešním jednání pokáral, že v době, kdy on seděl za komunistů ve vězení, vy jste byl údajně členem KSČ. Vy jste byl členem KSČ?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Já si vzpomínám na poválečná léta, kdy vystupovali lidé, kteří usilovně sháněli potvrzení, že byli u partyzánů. Já jsem byl členem KSČ od jara 1968 do konce roku 1968 a je to věc, která je všeobecně známá, čtyřicet let o ní hovořím a doporučuji i panu senátoru Volnému, aby si přečetl mé stránky, zejména tu životopisnou část, kterou tam popisuji a která se jmenuje moje čtyřicetileté účty s bolševismem.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor
——————–
Takže jak jde to vaše členství v KSČ s vaší snahou zakázat propagaci komunistických symbolů?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Víte, to byste se právě musel podívat na ty stránky, krátce řečeno, to je asi toto: Moje maminka byla Čechoameričanka, která milovala socialismus Jacka Londona a nenáviděla bolševiky. A my jsme nechtěli, aby naše děti a naši vnuci žili v bolševismu a v osmašedesátém roce se naskýtala šance, že by bylo možné tu stranu reformovat. To byl můj největší životní omyl. Nebyl ten omyl v tom, že jsem vstoupil do té strany, ale omyl byl v tom, že jsem si myslel, že je ji možno změnit. Nelze. Tuto stranu prostě změnit nelze. Tuto stranu lze prostě pouze zrušit nebo porazit ve volbách, jak říkají moji kolegové, ale reforma zde není možná.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor
——————–
Takže teď účtujete se svým omylem z mládí, takříkajíc?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Já neúčtuju se svým omylem v mládí. Já mám za sebou čtyřicet let toho usilovného boje proti bolševismu, ať už to byl můj postoj jako novináře nebo můj postup jako člověka, který se zabýval dlouhá léta sovětologií, ve smyslu mého velkého vzoru pana Brzezinského. To není žádné mé účtování, to já už mám dávno za sebou.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor
——————–
Novelu čeká ještě dlouhá cesta, přitom před posledními volbami už sněmovna obdobnou novelu hlasy levicových poslanců odmítla. Jsou teď podle vašeho názoru lepší vyhlídky na to, aby novela prošla nejprve v Senátu a pak, když tak i ve sněmovně?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Já si myslím, že přeci jen nastala určitá změna, zase jsme o rok a něco dále a zvykat naši společnost na něco tak kacířského, že by některá ze stran mohla být rozpuštěna podle zákona o politických stranách, to prostě potřebuje přípravu. Kdyby tato novela nepřinesla nic jiného, než že tady existují síly, které si nepřejí mít stranu, která porušuje ústavu, tak by to samo o sobě bylo přínosem.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor
——————–
Slyšeli jsme, že někteří pravicoví senátoři nejsou spokojeni s tím, že v novele jsou snad nějaké formální nesmysly. Co říkáte na tyto výtky?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Já si myslím, že tam formální nesmysly nejsou, a pokud tam tedy jsou, což se dá připustit, neboť v každém zákoně najdete nějakou mouchu, tak od toho jsou právě ty výbory, abychom je vychytali a určitě pan senátor jako právník, purista nám v tom může pomoci.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor
——————–
Už jsme se zmínili o obdobné novele, která neprošla sněmovnou. V čem je vlastně ta nová novela odlišná od té předchozí?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
No, ta je vlastně odlišná tím, že se tam navrhuje reforma v paragrafu dvě stě šedesát jedna. Tady ten starý návrh, ten spočíval v tom, že tam bylo explicitně dáno, že je trestná propagace nacismu a komunismu. A tento nový návrh k tomu přidává ještě zákaz používání symbolů nacismu a komunismu, které jsou tam explicitně vyjmenovány. Je v tom návrhu napsáno, že ten hákenkrajc, je to v návrhu napsáno, že rudá hvězda nebo srp a kladivo, myslím, že je tam ještě několik symbolů popsáno.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor
——————–
Říká ze senátního studia Českého rozhlasu Jaromír Štětina. Díky za rozhovor.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Na shledanou.