Nikdy jsem nespolupracoval s StB

NIKDY JSEM NESPOLUPRACOVAL S StB

 

Tisková zpráva senátora Jaromíra Štětiny

 

 

 

V posledních dnech se na internetu objevují nepravdivé  informace, že jsem údajně spolupracoval s StB. Tato tvrzení jsou v rozporu s fakty:

 

Byl jsem vyslýchán Státní bezpečností  v souvislosti se svou disidentskou činností čtyřikrát. Dvakrát v roce 1977, jednou v roce 1987 a  jednou v roce 1989. Obě zatčení v roce 1977 souvisela s mou prací v KPSP (Konspirativní překladatelská skupina Praha). Dvakrát mne nutili na předepsaném formuláři podepsat vázací akt. Dvakrát jsem odmítl formulář vázacího aktu podepsat a nikdy jsem ho nepodepsal.  Při mém zatčení a zatčení některých členů KPSP v souvislosti s rozmnožováním a překlady Charty 77 v dubnu 1977 hrozilo, že bude zatčena většina členů KPSP včetně mého otce.  Proto jsem při výslechu udělal vše, abych tomu zabránil. Nebylo nic potupného ani nemorálního při výslechu lhát estébákům. Napsal jsem z vlastní iniciativy na kus papíru, aniž by mne k tomu StB jakkoliv nutila, zápis znění: „Jako čsl. státní příslušník z vlastních pohnutek se zavazuji spolupracovat s orgány StB proti nepřátelům naší vlasti v zahraničí.“ Tento zápis jsem podepsal.  Zápisem skončil desetihodinový výslech a byl jsem propuštěn. Tím jsme získali několik cenných hodin k likvidaci listinných materiálů KPSP a pro varování ostatních členů skupiny. Trik s nabídkou spolupráce zachránil řadu lidí včetně mého otce. Někteří byli sice předvedeni k výslechu, ale nic jim StB nemohla prokázat. Nikdy jsem s StB ani s její kontrarozvědkou nespolupracoval a jsem na to pyšný. Nebylo to lehké odmítnout, ale odmítl jsem.  Státní bezpečnost mne v sedmdesátých letech registrovala jako prověřovanou osobu, od roku 1984 jako nepřátelskou osobu. Nebyl jsem registrován ani jako agent, ani jako kandidát na agenta, důvěrník, kandidát tajné spolupráce, kandidát informátora ani v jakékoliv jiné kategorii skutečné či předpokládané spolupráce, protože jsem spolupráci striktně odmítl a StB věděla, že mne k ní nepřinutí.  Vyplývá to ze samotných materiálů StB. Pro podrobnosti odkazuji na své internetové stránky www.jaromirstetina.cz, zejména na oddíl Životopis, který  jsem vyvěsil, i s detailním popisem útoků StB proti mně, na své stránky zhruba před  dvěma lety.

 

 

Jaromír Štětina

senátor

 

V Praze dne 18. ledna 2010

 

kontakt: Pavla Hájková, asistentka a tisková mluvčí,  tel. 776742420

 

Na tomto místě najdete kompletní materiály, které vedla Státní bezpečnost na Jaromíra Štětinu v roce 1977.

http://www.jaromirstetina.cz/aktuality/leden-2010/senator-stetina-byl-obvinen-ze-spoluprace-s-stb.html .

 

Registr svazků StB dokazuje, že Jaromír Štětina nebyl nikdy veden v jakékoliv kategorii očekávaného či stávajícího spolupracovníka:

Tyto materiály  jsou důkazem, že Jaromír Štětina nikdy nespolupracoval s StB a tvrzení kolující na internetu nejsou pravdivá.

 

Struktura materiálů je zajímavá a všechny materiály jsou pravé, žádný z nich není podvrh, který by snad někdo vložil do spisu. Materiály také svědčí o tom, že je nutné, aby badatelé v archivech StB posuzovali svazky s odbornou erudicí. Ve spisu Jaromíra Štětiny je zde dobrý příklad úmyslného překroucení, či chyby v zápisu. Uvádí se tam, že Jaromír Štětina jmenoval několik svých spolupracovníků jako osoby, které by mohly rozšiřovat Chartu 77. Je obecně známou věcí, že StB spolupracovala s tzv. kádrovými odděleními firem, v nichž pracovaly vyslýchané osoby. Při prvním dubnovém výslechu v roce 1977 to důstojníci StB Jaromíru Štětinovi sdělili. Ptali se, zda lidé uvedených jmen, které jim sdělilo kádrové oddělení firmy Geoindustria, pracují s Jaromírem Štětinou v jedné místnosti. Jaromír Štětina potvrdil, že ano. V rozporu s formulací StB nikoho nejmenoval.