Nedají si pokoj

Naši senátoři si nedají pokoj a budou tak dlouho prosazovat návrh na udělení Řádu bílého lva vrahům Mašínům, až se jim to nakonec přece jen povede. Pokud slovutný senátor Štětina tvrdí, že pohled do očí vraha byl pro něho »hlubokým zážitkem«, jaký zážitek to byl asi pro jejich oběti? Strážmistra Honzátka z Čelákovic raději omámili, aby se jeho oči nestaly věčnou výčitkou.
Antikomunisté nyní parafrázují výrok pana profesora z Drdovy povídky Vyšší princip: »Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není vraždou.« Byl však maloměstský strážník tyranem? Pouze byl v nesprávnou dobu na nesprávném místě, jak se dnes tvrdí, neboť pro teroristy byl hlavní zájem získat zbraně.
Za »hrdinství« bratří Mašínů nyní bojuje v článku Pane prezidente, vyznamenejte Mašíny v Mf Dnes 26. 5. 2006 i historik Michal Stehlík, děkan FF UK. Jakou asi úroveň vzdělání budou mít absolventi této fakulty?

O autorovi| Blanka BAJČÍKOVÁ, Praha