Ne bolševizaci České republiky

Senátor Jaromír Štětina podporuje výzvu k obraně proti totalitním ideologickým tendencím „Ne bolševizaci České republiky“, kterou hodlají veřejnosti představit občanské organizace Asociace rodičů a přátel rodiny, Mladí křesťanští demokraté, Mladí konzervativci a Konfederace politických vězňů na shromáždění u Husova pomníku na Staroměstském náměstí v sobotu 25. února ve 14 hodin odpoledne.

 

„Nástup neokomunizmu v České republice je znepokojující. Znepokojující je i to, že u nás existuje politická strana (KSČM), která porušuje Ústavu České republiky. Článek 5 Hlavy první Ústavy ČR říká:

Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.

           

KSČM  nedokázala dosud popřít a odsoudit násilí své předchůdkyně KSČ a ve svých programových prohlášeních považuje použití násilí za legitimní prostředek. Proto podporuji výzvu „Ne bolševizaci ČR“, říká senátor Jaromír Štětina.

 

Příloha:

Výzva „Ne bolševizaci České republiky“

 

 

 

Ne bolševizaci České republiky

 

Výzva k obraně proti totalitním ideologickým tendencím

 

Komunismus prakticky ve všech ohledech zdevastoval naši zemi. Při prosazovaní této kolektivistické totalitní ideologie komunisté otevřeně povýšili zločin na běžnou praktiku svého působení. Za „normální“ dodnes mnozí z nich považují vraždy, ať už formou justičního zmanipulovaného procesu, či střílení lidí na hranicích. Státní byrokratický aparát učinili totalitním nástrojem prosazování své ideologie • slepé vývojové větve lidského společenství. Do právního systému, do ústavy vtlačili diktaturu komunistické strany, prý na věčné časy. Komunistická moc rozhodovala prakticky o všem ve veřejném prostoru, její chapadla pokryla každou oblast lidského konání.

 

Komunismus, stejně jako jiné kolektivistické ideologie, je slepou vývojovou větví, protože dlouhodobě nemůže naplnit potřeby jednotlivce především v duchovní, mravní, morální, rodinné, pracovní, společenské oblasti, i v dalších sférách lidských aktivit. Po listopadu 1989 se mohlo zdát, že postupné vymizení komunistických resentimentů je jen otázkou času. Bohužel nestalo se tak a dnes s překvapením zjišťujeme, že komunistické myšlení, bagatelizace jeho působení a možnosti jeho opětovného ovlivňování společnosti z pozice moci jsou velmi reálné.

 

Je na místě proti tomu vystoupit a působit hned dnes, ne opět až někdy 26.února, pět minut po dvanácté. Obracíme se na občany České republiky, na každého, komu není lhostejné, v čem a jak bude žít, jak budou žít jeho děti, členové jeho rodiny a širší komunity s touto Výzvou:

 

1)      Komunismus je slepá vývojová větev, která nikam nevede. Ze všeho nejméně vede k „zářným zítřkům“.

2)      Vyslovujeme se jasně a důrazně proti tomu, aby komunistická ideologie a komunistické praktiky měly jakýkoliv reálný vliv na spravování státu.

3)      Komunistická strana je svým zaměřením v rozporu s demokratickou správou věcí veřejných. Odsouzení si proto zaslouží ty strany a politici, kteří by ji chtěli ještě více než je tomu dnes, „vyznamenat“ účastí na veřejné státní správě. Zvláště toto platí v současné chvíli, kdy dochází k reálné spolupráci Paroubkovy ČSSD s komunistickou stranou, která může po volbách vytvořit reálné koaliční spojenectví.

4)  S touto výzvou se obracíme na všechny občany České republiky, aby v nadcházejících

volbách, i v dalším svém rozhodování uvážili, v jakém společenství a v jakém státě

budeme žít. Proto vás vyzýváme POJĎTE K VOLBÁM a svým hlasem řekněte: NE

BOLŠEVIZACI ČESKÉ REPUBLIKY!!!

 

Asociace rodičů a přátel rodiny, Mladí křesťanští demokraté, Mladí konzervativci, Konfederace politických vězňů a další organizace a jednotlivci.

Rádi přivítáme i další obdobně smýšlející, kterým leží na srdci budoucnost.