Namátkou z dopisů

…svině jedna prolhaná antikomunistická, když jsi se narodil, tak tě měla tvoje máma zalehnout, byl by to byl býval příspěvek k ozdravění životního prostředí, ty kreténe!!! Takhle tady jen zbytečně zasmraďuješ vzduch, opičáku!

 

Jen se neboj my si tě ještě najdeme a budeme to my, kdo se bude smát naposled, to si zapiš za TY SVOJE ZASRANÝ UŠI, ZRŮDO!!!

 

Kdybych tě dostal do rukou, tak bych ti s chutí zakroutil krkem; no on to někdo udělá za mě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Michajlo47

 

 

 

 

Vážený pane senátore Štětino,

 

s rozpaky a nervozitou se na Vás obracím, jako na člověka, kterého jsem si vždy nesmírně vážil a vážím, jak za Vaši novinářskou práci, tak i za práci politika. Jste jeden z mála těchto, kteří moji můj obdiv a úctu, jak za Váš postoj k nereformované a snad i nereformovatelné KSČM, tak za Vaše politické a lidské postoje k jiným společenským problémům.

A právě Vaše odvaha (odpusťte) selský rozum mne nutí Vám poděkovat, za Vaši aktivitu a postoj v problému Vsetína a starosty – senátora Čunka. Vy sám dobře víte, jako bývalý špičkový novinář, že slovo je mocná zbraň, a i přes obecně uznávaný názor jste se postavil na stranu pravdy. Za to Vám patří můj dík.

Nejsem rasista, nejsem ani členem žádné politické strany a nikdy jsem nebyl, ale mediální masáž občanů Vsetína může udělat hodně špatného. Je to jen můj názor, ale znám mnoho příkladů, kdy z člověka apolitického vyrůstá tvor radikálně založen, jen díky „nasranosti“(ještě jednou odpusťte) na společnost. Bohužel si celá republika může myslet, a já se tomu, díky oné mediální kampani nedivím, že snad každý občan našeho města je rasista.

Díky Vám pane Štětino. Máte můj obdiv a podporu.

 

S úctou Váš Martin Hába

 

 

 

Váš návrh a usnesení Senátu ve věci našeho sporu:

 

  1. Je neústavní protože Čl. 30 Ústavy ČR kodifikuje tuto možnost pouze pro Sněmovnu. Podle filozofie demokratického práva pak mohou mocenské a správní orgány demokratického státu dělat pouze to, co mají zákonem, nadtož ústavou, povoleno. Při čemž musí dělat to, co mají nařízeno. V žádném případě ale nemohou dělat cokoliv, co nemají pouze zakázáno, kterážto zásada naopak platí pouze pro občany demokratického zřízení. Pokud něco ústava daného státu zakazuje a přece to instituce správy provádí, pak je jejich konání dokonce protiústavní. O tomto bodu svého tvrzení nehodlám diskutovat ani se svými učiteli ústavního práva.

 

  1. Je protizákonný, jelikož právní řád ČR dává právo arbitráže neústavnosti či protiústavnosti pouze Ústavnímu soudu a nikomu jinému. Pakliže by jakýsi „spolek“ zákonodárců si chtěl přisvojit toto právo, pak jeho názor je od samého počátku ze samotného právního řádu našeho státu irelevantní, protože ve věcech ústavnosti má ÚS v našem právním systému takové postavení, že má pravdu, i když ji nemá. Takže o protizákonnosti „komunistické komise“ jsem ochoten diskutovat jen se soudci ÚS.

 

  1. Je antidemokratický již proto, že mandát Váš i všech senátorů je nelegitimní. Nevolila totiž nikoho z nich nadpoloviční většina ze všech zapsaných voličů. Fakt, že tuto podmínku legitimity mandátu senátora nepovýšil náš právní řád na legalitu je pouze důkazem toho, že většinu zákonů si zákonodárci dělají jen pro svou potřebu. Což je dalším dokladem antidemokratičnosti našeho právního řádu. A o tomto svém tvrzení jsem ochoten diskutovat s kýmkoliv. Ovšem pouze s lidmi, kteří umí alespoň číst.

 

Takže na tento text mi již neodpovídejte, nebudu odpověď ani číst. Pokud mi ale chcete přece jenom odpovědět, udělejte to prosím veřejně.

 

Stanislav Hošek