Mýty a fakta komunismu

Srdečně vás zvu na seminář Mýty a fakta komunismu, který se koná 2. 10.2012 od 14.00 hodin v Poslanecké sněmovně.

Myšlenka uspořádání tohoto semináře vznikla jako přirozená reakce na vzrůstající volební preference KSČM. S tím je totiž spojeno poskytování většího prostoru v médiích sympatizantům komunistické ideologie. Takže se poslední dobou i v nejčtenějších českých periodicích můžeme dočíst nejrůznější hodnotící soudy ohledně komunistického režimu ve srovnání se současným. Tyto výroky však dle našeho názoru často účelově ohýbají a překrucují fakta.

Cílem tohoto semináře je tedy zavést celospolečenskou diskuzi na téma, které z výroků o komunismu lze pokládat za pravdivé a které nikoliv. Aby se tedy naplnil účel této přednášky, je nezbytná systematická a široká práce s médii.

Vyvrátit či potvrdit nejčastější mýty o komunismu v českých zemích přijdou:

1. úvodní slovo za Parlament ČR: poslankyně MUDr. Gabriela Pecková

2. osvětlit vůbec význam slova „mýtus“ a vyjádřit se k mýtům komunismu jako ideologie přijal pozvání Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

3. jako historik děkan Filozofické fakulty doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

4. za obor ekonomie doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

5. a o osobní zkušenost se přijde podělit paní disidentka Petruška Šustrová

Každý z výše zmíněných bude mít cca 30 minutový příspěvek. Výše uvedené pořadí je jen orientační.

Seminář se bude konat 2. 10. 2012 ve 14:00 na půdě Poslanecké sněmovny. Mezi posluchači bychom rádi uvítali středoškolské a vysokoškolské studenty, odbornou i širokou veřejnost, členy Parlamentu ČR a v neposlední řadě i zástupce médií.

Pořadatelé jsou členy občanského sdružení TOP tým, které je pořádající organizací.

 

Účast prosím potvrďte na: s.jezkova@hotmail.cz