Mlčící většina a hrdinové

K TÝDENÍKU

(Laciným) Trikem proti komunismu

Milá paní Šiklová, vždycky jsem si naivně myslel, že nejlepším způsobem boje proti ideologickému protivníkovi je dobrá (a tudíž nelehká) správa věcí veřejných spočívající v řešení problémů, které lidi trápí. A ejhle! Podle Vás (v TR č. 50/2005) stačí tričko. No nevím. Mám ještě v živé paměti celkem neúspěšný boj proti kapitalismu hesly na transparentech v prvomájových průvodech a docela by mě zajímalo, kolik z dnešních „tvůrců hesel“ má již pěkně vypsanou ruku z doby minulé.
Ing. Libor Polan, Karlovy Vary

Mlčící většina a hrdinové

Říká se, že potrefená husa nejvíc kejhá. Podobě se dají označit i převážně negativní reakce lající senátoru Jaromíru Štětinovi (např. v TR č. 35 a 39/2005 a dalších). Vždyť je přece naprosto jasné, že ti, co s Jaromírem Štětinou souhlasí, nemají potřebu se projevit, a tedy nepíší. My ostatní čtenáři Týdeníku Rozhlas – mlčící většina -případné udělení vyznamenání Mašínům vítáme. Nemohu mluvit za všechny, ale znám nejméně dvacet lidí, kteří stejně jako já označují Mašíny za hrdiny. Vždyť se jako jedni z prvních odhodlaně vzepřeli komunismu, a kdyby se k nim přidala většina národa (poslušně a opatrně mlčící), nemuseli jsme dnes být morálně i ekonomicky zdevastováni. Následky si poneseme dlouhá desetiletí. Chápu, že lidé měli důvodný strach, ale je to škoda. Za náš uran bychom byli dostali hodně dolarů a Rusové by neměli své první jaderné bomby.
Samozřejmě že komunistickým „krysám bez svědomí“ a „líným plazům bez páteře“ bylo tehdy dobře a s drzostí sobě vlastní si dnes pouštějí na bolševickém rádiu písničky Karla Kryla. Komunismus je jako plíseň, která vše zničí, je povinností všech slušných lidí proti němu bojovat všemi prostředky. Tedy i se zbraní v ruce. Proto Mašínům vyznamenání právem patří. Pacifisté nikdy nikomu nic zlého neprovedli, ale také nikdy nikomu nepomohli. A nebýt odhodlaného Reagana a nekompromisní Thatcherové, asi bychom ještě dnes radostně budovali komunismus.
B. Berger, Praha